Legalábbis a Google-nél így csinálják. A munkavállalók a fel nem használt szabadnapokat egymásnak ajándékozzák.

A technológiai óriás ezúttal a humánerőforrás politikában villant nagyot. Az alapvető rendszer nem különbözik sokban a más cégeknél is alkalmazottól: az alkalmazott első három évében évi 15 nap szabadságot kap, a negyedik évben 20-at, majd hat év után 25-öt. Azonban van egy szokatlan eleme is a szabadságolási rendnek, mégpedig az, hogy az alkalmazottak szabadon passzolhatják szabadnapjaikat egymás között - írja a Business Insider nyomán a HVG.

Ennek igényét egy néhány évvel ezelőtti rendkívüli eset hívta életre, amikor az egyik alkalmazott szabadságot kért megbetegedett édesapja gondozása miatt. A beteg szülő állapota nem javult, a szabadnapok azonban elfogytak, így kénytelen lett volna fizetés nélküli szabadságra menni. Ez végül nem következett be, mert munkatársai felajánlották, hogy szívesen odaajándékoznák neki szabadnapjaikat. Ez az eset aztán útmutatóként szolgált a jelenleg is használt szabadnap-rendszer bevezetéséhez, amelyet azóta is használ a vállalat.

Forrás: HVG

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ