A Kúria hamarosan határozatot hoz a vasárnapi munkavégzésre vonatkozó népszavazási   kezdeményezésekről – tudta meg az adozona.hu.

Előzőleg a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) megtagadta három magánszemély három népszavazási kezdeményezéséhez szükséges aláírásgyűjtést. A kezdeményezések közül az egyik a vasárnapi munkavégzés kiskereskedelmi szektorra vonatkozó tilalmáról szóló törvény megsemmisítésére, a másik arra vonatkozott, hogy a vasárnap mindenki számára legyen pihenőnap és egyetlen üzlet se tarthasson nyitva, a harmadik pedig arra, hogy törvény ne korlátozhassa a kiskereskedelemmel foglalkozó üzletek nyitva tartását.

   Az NVB határozatainak felülvizsgálatát többen is kérték a Kúriától, amely október 20-ára tűzte ki ezek elbírálását.

Forrás: adozona.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ