Már 12 millió embernek legalább egy éve nincs munkája az EU-ban. Brüsszel ezt a vészjósló helyzetet akarja felszámolni – írja a HVG.

Miközben Magyarországon a foglalkoztatási statisztikák szépítésének eredményeként mind többen esnek ki a munkaügyi nyilvántartásból, és válik számukra reménytelenné, hogy újra dolgozhassanak, az EU éppen azt a vészjósló tendenciát próbálja megállítani, hogy a válság óta a duplájára emelkedett a tartós, azaz egy évnél régebb óta állás nélkül tengődők száma. Ők ma már legalább 12 millióan vannak.

Az Európai Bizottság ma nyilvánosságra hozott javaslata szerint elsőként arra szeretné  rávenni a tagállamokat, hogy minden állástalant regisztráljanak, s így a rászorulók célzott támogatást kaphassanak – ha nem is munkát, de képzést, vagy a munkába álláshoz szükséges alapvető készségek megszerzéséhez támogatást –, mégpedig maximum másfél éven belül.

A magyarországi gyakorlat gyökeresen az ellentétes irányba halad: mind kevesebb ideig jár támogatás a rászorulóknak, s a kormány leginkább az éhbérrel járó közmunkára kényszerítésben látja a megoldást, ennek következtében egyre többen válnak inaktívvá, és zuhannak tartósan mélyszegénységbe.

Forrás: HVG

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ