Már a lengyel, a szlovák és a cseh tűzoltókhoz is eljutott annak a gyalázatnak a híre, amit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság művelt az Emlékezés Napjával kapcsolatban – írja a gepnarancs.hu.

Mint arról mi is beszámoltunk, a katasztrófavédelem nem támogatta az Emlékezés napját, és megtiltotta a tűzoltóknak, hogy a szertárakból kiállva szirénaszóval emlékezzenek a hősi halált halt és szolgálatteljesítés közben elhunyt tűzoltókra.

Ez már a cseh, a szlovák és a lengyel tűzoltóknál is kiverte a biztosítékot, az ottani szakszervezetek tiltakozó leveleket küldtek a magyar tűzoltóknak és Pintér Sándor belügyminiszternek.

Ez a szlovák tűzoltók szakszervezete elnökének, Peter Sagatnak a levele (az eredeti fordítása):

“Tisztelt elnök úr,

Szlovák köztársaság tűzoltóinak szakszervezete, helyteleníti és TŰZÓLTÓHOZ méltatlannak tartja a katasztrófavédelem föigazgatójának, Doktor Góra Zoltán dandártábornok úrnak cselekvését a kegyeletes megemlékezésben elhunyt kollégák ügyében, és elítéli azt.

Nagyon szomorú és megdöbbentő hogy a Magyar köztársaság tűzoltóinak legmagasabb képviselője, ilyen eljárással szó szerint eltaposta a kollégák emlékét, kik az éleüket áldozták mások megmentésére. Ilyen cselekvésből több mint nyilvános, hogy nem mindekire vonatkozik a tüzoltó munkája és segítokéssége, életének kuldetéseként.

A Szlovák köztársaságban természetes, sőt szükségszerű hogy méltóképpen megtiszteljék azoknak az emlékét, kik életüket vesztették másoknak segítésében.

Tisztelt elnök úrnak
Salamon Lajosnak

Hivatásos Tűzoltók
Független Szakszervezete
1068 Budapest,
Benczúr utca 45.”

Ez pedig a cseh tűzoltó szakszervezet elnöke, Zdeněk Jindřich Oberreiter levelének fordítása:

“Tisztelt elnök úr
Salamon Lajos

Hivatásos Tűzoltók
Független Szakszervezete

Tisztelt elnök úr!

Csehország tűzoltó szakszervezete elítéli a katasztrófavédelem főigazgatója, Dr. Góra Zoltán dandártábornok úr hozzáállását, mely NEM engedélyezte, hogy az elhunyt kollégákról – kik életüket vesztették igyekezve másoknak segíteni és vagyont menteni – tisztelethez méltóan kegyeletes megemlékezést kapjanak.

Abszolut felháborító, hogy a tűzoltók fő vezetője így viselkedjen. A tűzoltó hivatás nagyon veszélyes, és sajnos a végrehajtásánál előfordul hogy a legnagyobb árat kell fizetni, elhalálozást munkakötelesség közben.

A Cseh köztársaságban természetes, hogy a nyilvánosság tiszteli a hőseit, és a megemlékezés évfordulóján méltóképpen emlékezik meg hőseiről. Ezért Góra dandártábornok úr viselkedése felfoghatatlan és elítélendő.

Zdeněk Jindřich Oberreiter
Csehország
Tűzoltó szakszervezet elnöke”

A lengyel Szolidaritás szakszervezet egyik levelének a fordítása:

“Lajos Salamon úrnak

HTFSZ

Ahogyan megtudtuk a Magyar kollégáktól, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, melyhez a Hivatásos Tűzoltóság is alá van rendelve Magyarországon, nem engedélyezte az idei megemlékezést a tűzoltási akciókban elhunyt halottakért.

Ez azért is meglepő, mert már 11 éve augusztus 8.-án tartanak megemlékezést a bevetésben elhunyt tűzoltó kollégákról. Az
autók kiállásával, 1 perces sziréna hanggal fejezik ki mélységes tiszteletüket!

Támogatjuk a magyar tűzoltó bajtársainkat az éves megemlékezés megtartásában és tiltakozásunkat fejezzük ki a Katasztrófavédelmi Igazgatóság döntése ellen!

Damian Kochoń

A „Szolidaritás” Független Önálló Szakszervezet
Sziléziai Tűzoltói Régiók Fölötti Szekciójának
elnöke”

A lengyelek Pintér Sándornak is írtak egy levelet:

“A „Szolidaritás” Független Önálló Szakszervezet
Łódź megyei Tűzoltói Régiók Fölötti Szekciója

Nyílt levelünk magyarországi Belügyi Miniszter Úr részére

Tisztelt Úr
Dr. Pintér Sándor
Belügyi Miniszter
Magyarország

Ahogy értesültünk Kollégáinktól, magyar tűzoltóktól, a Katasztrófavédelem Vezetősége, amelynek alá vannak rendelve a magyarországi hivatásos tűzoltóságok, nem adott engedélyt a tűzesetekben elhunyt bajtárs-tűzoltók emlékének tiszteletreméltó megemlékezésére.

Furcsa, megdöbbentő és felháborító az ilyen döntés, mivel magyar tűzoltók már 11 éve, augusztus 8-án, szerveznek felvonulást a bajtársaik emlékének megtiszteltetése céljából.

A gépjárművek pillanatnyi kiállása és a szirénázás rövid használata teljes mértékben kapcsolódik a tűzoltók áldozatkész munkájához.

Kifejezünk támogatásunkat a magyar tűzoltók részére ebben a tevékenységükben, melynek célja a szolgálatban elhunyt kollégáik emlékének tiszteletben tartása. Egyben tiltakozunk a Katasztrófavédelem Igazgatóságának magatartása ellen.

Pstrokoński Adam
A „Szolidaritás” Független Önálló Szakszervezet
Łódź megyei Tűzoltói Régiók Fölötti Szekciójának elnöke

Forrás: gepnarancs.hu