Mégsem lesz káosz ősszel a Budapesti Műszaki Egyetemen az intézmény gazdaságtudományi karáról távozott negyven oktató hiánya miatt: az egyetem megállapodott az oktatókat átvevő ELTE-vel, hogy kölcsön-, illetve részmunkaidőben visszaveheti őket.

Intézményi megállapodást kötött egymással a hvg.hu információ szerint a Budapesti Műszaki Egyetem (MBE) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) annak a negyven, a BME Gazdaságtudományi karán felmondott oktatónak a foglalkoztatásáról, akik júliusban egy hullámban távoztak az intézményből.

A felmondások hátterében a több mint ötezer hallgatót oktató BME GTK még tavaly kezdődött kiválási tervei miatti konfliktusok álltak (a kar az ELTE-hez szeretett volna csatlakozni, a BME vezetése ellenezte ezt, hónapokig tartó, személyi változásokkal is járó viták után a GTK – részben az Emmi közbenjárására – végül a BME része maradt).

A negyven oktató távozása gyakorlatilag ellehetetlenítette volna a tanévkezdést és a későbbi oktatást a műegyetem gazdasági karán, azon belül is főként a pénzügyi és üzleti jogi tanszéken.

Mivel az ELTE-nek a BME oktatóit átvevő, frissen alakult Gazdaságtudományi Intézete (GTI) csak a következő, 2018/19-es tanévtől indítja majd be képzését, az intézmény a BME-vel kötött megállapodás értelmében lehetővé teszi, hogy a távozottak – kvázi vendégoktatóként – a most induló tanévben is a műegyetem gazdasági karán tanítsanak. A szerződés információink szerint csoportos foglalkoztatást rögzít, de vannak tanárok – főként a társadalomtudományi tanszékekről távozók közül – akik egyedi megállapodással tanítanak majd tovább.

A megállapodás szerint a távozó tanárok a már megkezdett projektfeladatok, szakdolgozatok és diplomamunkák konzultációival kapcsolatos teendőiket is végigviszik a következő 1-3 tanévben.

Forrás: HVG

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ