Futja-e szórakozásra is a közmunkás béréből?

Ricsén forgattunk. Hiába képzik magukat a közmunkások és szereznek szakképesítést, ha ez a bérükön nem látszik.

Borsodból üzentek az érintettek a parlamenti képviselőknek.
– Integrálni vagy szegregálni, hogy kell oktatni a roma fiatalokat?

A nyíregyházi huszártelepi iskolában csak cigány fiatalokat tanítanak, jogvédők szerint nem ez a helyes út, a helyiek és a pedagógusok azonban cáfolnak, míg Hódmezővásárhelyen 2007 óta együtt oktatják a fiatalokat. De vajon mi a jövő?

A videofelvétel az mno.hu oldalán nézhető meg.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ