Több mint száz, legalább egy éve üres körzet továbbra is betöltetlen

Anyagilag segíti majd az állam a háziorvosok praxisjogának megvásárlását, több gyógyszertár kap előleget a gyógyszerkészletek feltöltéséhez, és nagyobb támogatást kapnak a fiókgyógyszertárak, valamint a településeket vagy elkülönülő településrészeket egyedül ellátó patikák – derül ki egy, a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből. A védőnői szolgálatok kétezer forintot kapnak minden elvégzett méhnyakszűrés után, és a kórházak is végre pénzt igényelhetnek a beteg gyermekükkel az intézményben tartózkodó szülők ellátására. Az állam átvállalja a hozzátartozóktól a szervdonorok holttestének hazaszállításával kapcsolatos költségeket is – írja a Magyar Nemzet.

 Már nemcsak a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltését, de a többi praxisjog megvásárlását is támogatja majd az állam, hogy ne alakuljon ki háziorvoshiány a településeken – derül ki az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeleteket módosító kormányrendeletből, amely a napokban jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogszabály szerint a jövőben a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) szakmai javaslata alapján pályázatot ír ki. A tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésére, valamint a praxisjog megvásárlására kiírt pályázatokra összesen 750 millió forintot különít el a jogszabály. Legutóbb a tartósan betöltetlen körzetek betöltésére összesen 500 millió forintos keret állt rendelkezésre, de csupán a pénz 60 százalékát tudták elkölteni, mert nem volt elég jelentkező, csak 46-an pályáztak a forrásra. Végül 41 körzetbe sikerült háziorvost szerezni, miközben több mint száz, legalább egy éve üres körzet továbbra is betöltetlen maradt.

 A jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy végre a beteg gyermeke mellett kórházban tartózkodó szülő után is járjon pénz az intézményeknek. Ennek értelmében járóbeteg-szakellátási teljesítményként lehet majd elszámolni a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó osztályra gyermeke mellé felvett szülőnek, a fogyatékos személy kísérőjének, a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anyának, továbbá az ellátásban részesülő, 14. életévét be nem töltött gyermek szülőjének, törvényes képviselőjének és közeli hozzátartozójának ellátását is.

 Az új kormányrendelet megteremti a védőnői népegészségügyi célú méhnyakszűrés finanszírozási hátterét is. A területi védőnői szolgáltatók az ellátott esetekről havonta jelentést küldenek majd az OEP-nek, amely után esetenként kétezer forintot kapnak. A díjat a tárgyhót követő második hónapban utalványozzák. A védőnőket október 1-jéig kell felszerelni a méhnyakszűrés végzéséhez szükséges eszközökkel, például széles sávú interneteléréssel, illetőleg nőgyógyászati vizsgálóasztallal.

Az eddiginél nagyobb segítséget kapnak a kisebb gyógyszertárak: eddig csak azok a patikák juthattak év elején kamatmentes finanszírozási előleghez, amelyek egy adott település vagy egy földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül végzik. A módosítás azonban lehetővé teszi, hogy minden olyan patika kaphasson előleget, amely olyan településen vagy elkülönülő településrészen működik, ahol legfeljebb három gyógyszertár van. A településeket egyedül ellátó kis forgalmú patikák esetében az állami támogatás összegét is emelik, ahogy a fiókgyógyszertár működtetése után is több pénz igényelhető majd. Az intézkedés célja a vidéki gyógyszerellátás színvonalának emelése. A hatmillió forintos árréstömeget el nem érő patikák működési célú támogatását eddig 1,25-szoros szorzóval súlyozottan vették figyelembe, a jövőben azonban azok a gyógyszertárak, amelyek árrése nem éri az ötmilliót, már 1,5-szeres szorzóval számolhatnak. A fiókgyógyszertárral is rendelkező patikák pedig – amennyiben árréstömegük nem haladja meg a 7,2 millió forintot – negyedévente fiókgyógyszertáranként havi 30 ezer forintos támogatásban részesülnek az eddigi 20 ezer helyett. A támogatás legfeljebb két fiókgyógyszertárra vehető igénybe.

Szintén fontos változás, hogy a jövőben nem a szervdonor hozzátartozójának kell fizetnie a szervkivételből adódó halottszállítás többletköltségét. Az eddig érvényes szabályozás szerint ha például egy kaposvári donorból Debrecenben operáltak ki egy szervet, akkor a holttest hazaszállításának költségét a családnak kellett állnia. Ez a szaktárca szerint is tarthatatlan volt. Mint a korábban tervezett módosítás indoklásában írták, a szervdonáció és a transzplantáció életet ment, amely társadalmi érdek, és ez nem jelenthet anyagi terhet a donor hozzátartozói részére. A halottszállítás költségét a jövőben abból a havi hatmillió forintos, az Országos Vérellátó Szolgálatnál rendelkezésre álló keretből állják majd, amelyből jelenleg a szervátültetést végző orvos vagy munkacsoport, a szerv és a vérminta szállítását fedezik.

Forrás: Magyar Nemzet