Egy, a közösségi oldalakon terjedő felhívás szerint módosították az öregségi és az özvegyi nyugdíjról szóló törvényt. Mint írják, a hivatalok nem tudnak megfelelő tájékoztatást adni, ezért sokan esnek el a plusz juttatástól. A Pénzcentrum információi szerint ez azonban nem tejesen igaz.

Vírusként terjed néhány hete a közösségi oldalakon az az információ, miszerint:

„MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÖREGSÉGI ÉS AZ ÖZVEGYI NYUGDÍJRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT! Sokan nem tudják, de mindkettő járhat egyszerre! Sokszor a hivatalok sem tudnak megfelelő tájékoztatást adni, így sok idős ember sok pénztől eshet el!"

Nos, ez így nem teljesen igaz; de kezdjük az elején. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 2015. január 1-től valóban módosult; a következők szerint:

A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2015. január 1-jétől havi 84 975 forint összeghatárig folyósítható együtt.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) lapunk megkeresésére küldött tájékoztatása alapján a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj ún. együttfolyósítási összeghatárig történő utalása nem új „intézmény". Az özvegy részére kizárólag abban az esetben kell ezt az összeget utalni, ha:

a jogszerző 1998. január 1-jét megelőzően hunyt el és

a saját jogú és az özvegyi nyugdíj együttes összege alacsonyabb az összeghatár érvényes összegénél.

Az együttfolyósítási összeghatárról szóló kitétel azonban - mint az a jogosultsági feltételekből is sejthető -, új kérelmek esetében ma már csak keveseket érint. Az ONYF tájékoztatása szerint ugyanis:

Tekintettel arra, hogy jelenleg már 1998 illetve 2000 előtt elhunytak után özvegyi nyugdíj megállapítási kérelmek gyakorlatilag nem érkeznek, így a mostani megállapítások esetében az említett együttfolyósítási összeghatárnak nincs szerepe. Az együttfolyósítási összeghatár nem egy statikus összeg, emelése az évenkénti nyugdíjemelések mértékével növekszik és az érintett nyugdíjakat ezzel a mértékkel hivatalból megemelik.

Tehát alig akad olyan friss igénylés, akinél számít még az együttfolyósítási összeghatár.

Az ONYF statisztikái szerint jelenleg, az 1998 előtti halálozás esetén járó (maximum jellegű) egyesített nyugdíjat 82 483 fő, míg az 1998-2000 közötti jogosultsághoz kapcsolódó minimum jellegű ellátást 3 431 fő kapja.

Fontos megjegyezni, hogy az ún. együttfolyósítási összeghatárig történő folyósítás vizsgálatát az ONYF Nyugdíjfolyósító Igazgatósága minden érintett özvegy esetében hivatalból elvégzi, így az özvegynek ezt külön kérnie nem kell

Mi újság a többiekkel?

A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint azt, akinek hozzátartozója 1998. január 1-jét követően veszítette életét, szinte minden esetben megilleti - saját jogon megítélt ellátása mellett -, hozzátartozói nyugellátás is. Ez a juttatás összeghatártól független, összege viszont kérelmezőnként rendkívül változó. Ezeket a következők szerint csoportosíthatjuk:

   Az ideiglenes özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek) a 60 százaléka, amely az elhunytat a halál időpontjában öregségi nyugdíj címén megillette, vagy megillette volna. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj az általános szabály szerint az elhalálozás időpontjától egy évig folyósítható.

   Özvegyi nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén. (A felsorolás nem rangsor, nem feltétlenül egymást kizáró jogosultakról van szó, hiszen lehetőség van az özvegyi nyugdíj jogosultak közötti megosztására is. Több jogosult esetén ugyanis az özvegyi nyugdíjat a jogosultak között egyenlő arányban meg kell osztani.)

   Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése után özvegyi nyugdíjra a fő szabály szerint az jogosult, aki a jogszerző halálakor:

betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, vagy

megváltozott munkaképességű (egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos), vagy

házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.

Ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte vagy megváltozott munkaképességű, de saját jogú nyugellátásban nem részesül, az özvegyi nyugdíj az elhunytat a halála időpontjában öregségi nyugdíj címén megillető összeg 60 százaléka. Ha az özvegy egyidejűleg saját jogú nyugellátásban vagy egyéb ellátásban is részesül, akkor az özvegyi nyugdíj a 30 százaléka annak az öregségi nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek), amely az elhunytat a halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

   A hozzátartozók részére baleseti hozzátartozói nyugellátás akkor jár, ha a jogszerző üzemi baleset következtében hunyt el. A társadalombiztosítási baleseti ellátórendszer az üzemi baleseti sérültnek, illetve elhalálozása esetén hátramaradott hozzátartozójának fokozott gondoskodást nyújt. A fokozott gondoskodás az általánostól eltérő, kedvezőbb szabályozásban nyilvánul meg, mind az egészségbiztosítás, mind a nyugdíjbiztosítás terén. A baleseti sérült hozzátartozói ideiglenes özvegyi nyugdíjra és ennek megszűnését követően özvegyi nyugdíjra, stb. a hozzátartozói nyugellátásra vonatkozó rendelkezések szerint azzal az eltéréssel jogosultak, hogy a hozzátartozót a baleseti nyugellátás a jogszerző szolgálati idejére tekintet nélkül megilleti.

Ki csúszhat le a hozzátartozói nyugdíjról?

A hozzátartozói nyugellátásokkal kapcsolatos talán legfontosabb kitétel, hogy

mindig kérelemre (igénybejelentésre) indulnak.

Az ONYF lapunk megkeresésére küldött tájékoztatása szerint a hozzátartozói nyugellátást írásban, kizárólag az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell igényelni. Az űrlap kinyomtatható, illetőleg letölthető és számítógéppel kitölthető. Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek a kérelmet elektronikus ügyintézés keretében is előterjeszthetik.

   Mindenképp üdvözölendő azonban, hogy a plusz juttatás iránti igények érvényesítésével kapcsolatos eljárások illeték- és költségmentesek.

Forrás: Pénzcentrum