A hatodik alkalommal meghirdetett Dura László diplomamunka pályázaton a Bíráló Bizottság négy pályázót részesített Dura László-díjban. A  díjátadó ünnepségére 2022. június 13-án „telt ház” előtt került sor a Hotel Benczúrban.

Az alapképzés kategória díjazottai:

Molnár Bence

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar végzett hallgatója

Szakdolgozatának címe: Az edit-a-thonok általi Wikipédia szerkesztés felsőoktatásbeli implementálásának kompetencia- és készségfejlesztési lehetőségei a Shakespeare-szerkesztőmaratonok mintája alapján


Molnár Bence nemzetközi és hazai példákon keresztül vizsgálta a Wikipédia-szócikkszerkesztésben rejtőző kompetencia- és készségfejlesztési lehetőségeket, azok implementálási lehetőségeit a felsőoktatás és a tudományos kommunikáció perspektívájában.

Szakdolgozatában bemutatta, mik is azok az edit-a-thonok, milyen hallgatói kompetenciák fejleszthetők általuk, milyen előnyök származhatnak belőlük a „klasszikus beadandó” dolgozatokkal szemben, elemezte  módszertanukat és megvalósulásuk mikéntjét. Sikeres projektek által demonstrálta, hogy a Wikipédia bevonásának már a köz-, a gamifikált és a nonformális oktatásban, illetve a felzárkóztatásban is releváns szerepe lehet.

A szakdolgozatot bemutató prezentáció itt érhető el.

 

Poros Márton

Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar végzett hallgatója

Szakdolgozatának címe: Az Ipar 4.0 hatása a munkaerőpiacra

 

Poros Márton az automatizáció, a digitalizáció, a szakképesítés alapú technikai változás munkaerőpiacra gyakorolt hatásait hatásait vizsgálta az Egyesült Államokban és Magyarországon. Az O*Net adatbázis alapján egy klaszteranalízis segítségével elemezte, hogy a negyedik ipari forradalom melyik területen mennyire fejti ki a hatását, valamint milyen hatással volt, és lesz a munka világára. Kitért arra is, hogy milyen munkahelyek vannak le- és felszálló ágban. Megállapította, hogy a szakképesítés alapú technikai változás miatt a közepes szaktudást igénylő munkák aránya csökkent, míg a felső és alacsony szaktudást igénylő munkák aránya nőtt.

A szakdolgozatot bemutató prezentáció itt érhető el.

 

Mesterképzés kategória díjazottai

Balog Zsolt Patrik

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar végzett hallgatója

Szakdolgozatának címe: A 11. és 12. évfolyamos tanulók viszonya a mozgóképkultúra tanulásához


Balog Zsolt Patrik kutatási célja annak felmérése volt, hogy a 11. és 12. évfolyamos tanulók hogyan viszonyulnak a mozgóképkultúra tanulásához. Témaválasztása aktualitását az adta, hogy a legújabb, 2020-as Nemzeti Alaptanterv módosította a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tartalmi követelményeit. A mozgóképoktatás szakmódszertani szempontjából rendkívül tanulságos, hogy a változások mennyiben érintik a tanulók által kedvelt vagy éppen nem kedvelt témákat, vagyis mi várható a tanulók tantárgyhoz való viszonyának alakulásában. A kutatás alátámasztotta, hogy a diákok azokat a mozgóképes témaköröket kedvelik, amelyek közel állnak ahhoz a mediatizált világhoz, amelyben élnek, valamint, hogy figyelmüket nem kötik le a tőlük korbán távol levő, egyébként az alapműveltség részét képező ismeretek.

A szakdolgozatot bemutató prezentáció itt érhető el.

 

Mikolay Dalma

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai- és Pszichológiai Kar végzett hallgatója

Szakdolgozatának címe: Munkavédelem és távmunka Az otthoni egészséges és biztonságos munkakörnyezet


Mikolay Dalma kutatása fókuszában a Covid-19 pandémia kitörése miatti távmunkára történő gyors átállás kihívásai álltak mind munkáltatói, mind munkavállalói szempontból. Online kérdőíves kutatással és személyes interjúkkal azt vizsgálta, hogyan vélekednek a munkavédelemről az érintett célcsoportok, mennyire tartják azt általában fontosnak, és mennyire az otthoni munkavégzés esetén, milyen eszközökkel, milyen munkavédelmi intézkedésekkel támogatták a munkáltatók a távmunkára átállt dolgozóikat. Kutatása megerősítette feltételezését, hogy a munkavédelem kimerült a munkaeszközök munkáltató általi biztosításában, ellenőrzésében, ezen túl nem jelentett központi kérdést. Ugyanakkor kiderült az is, hogy bár egyrészről igaz, hogy a munkáltatók kevesebbet vállalnak az otthoni munkavédelem kapcsán, de ehhez az egységes és egyértelmű szabályozás hiánya is hozzájárul.

A szakdolgozatot bemutató prezentáció itt érhető el.