A Talentuno összegyűjtött egy listát azokról a magyarországi cégekről, melyek továbbra is keresnek új munkatársakat. Az adatok 100%-ban a közösségtől származnak. Kérik, hogy aki tudja, adja hozzá cégét, ha munkaerőt keres. A lista folyamatosan, élőben frissül, hogy a rohamosan változó helyzetben naprakészek maradhassanak. 

A weboldal itt érhető el.

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ