Az exit poll eredmények szerint a 78 százalékuk voksolt nemmel az erről szóló vasárnapi népszavazáson – írja a Népszabadság.

A svájciak egyértelműen elutasították a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését a kérdésről szóló vasárnapi népszavazáson – derül ki az exit poll eredményekből. Ez volt az első referendum, amelyet az alapjövedelem bevezetéséről rendeztek a világon. Bár az igenek aránya, a 22 százalék döntő vereséget jelent az alapjövedelem-pártiak számára, Daniel Häni, a támogatói mozgalom szóvivője „szenzációs sikerként” értékelte a referendumot.

A svájciaknak egyszerűen nem mondták meg, hogy azt a kiadást, amelyet az alapjövedelem jelentene, milyen forrásokból finanszíroznák – magyarázta az elutasítás okát Claude Longchamp, a gfs.bern közvélemény-kutató vezetője.

A kezdeményezés szerint minden svájci lakhellyel rendelkező ember 2500 frankot (átszámítva több mint 700 ezer forintot) kapott volna havonta az államtól, adózni pedig nem kellett volna az összeg után.

Forrás: Népszabadság

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ