A nemzeti liberálisok heti 40 óra helyett 38-ra csökkentenék a munkaórák számát Romániában. Amennyiben a PNL (nemzeti liberális párt) tervezetét elfogadja a parlament, hétfőtől csütörtökig továbbra is maradna a napi 8 órás munkaidő, viszont pénteken csak 6 órát kéne dolgozniuk a románoknak. A módosító javaslat csupán a munkaórák beosztásának átalakítására vonatkozik, a munkabérek a kezdeményezők szerint nem változnának – adta hírül a Pénzcsinálók.

A törvénymódosítási javaslat az adott iparágak jellemzőit is figyelembe venné, így a pénteki rövidebb munkanap helyett a hét bármelyik másik napjára újraosztható lenne a munkaidő, azzal a feltétellel, hogy a heti munkaórák száma ne haladja meg a 38-at.

A kezdeményezők szerint a rövidebb munkaidő mentesítené az alkalmazottakat a mindennapi stressztől, a több pihenésre szánt idő pedig jobb fizikai és mentális állapotot eredményezne, ami szerintük a munka minőségében és a termelékenységben is megmutatkozna.

Forrás: HVG

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ