A munkahelyek és a munkavállalók védelmére szólította fel a tagállamokat és az Európai Bizottságot az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC). A tagállamok munkavállalói képviseleteit összefogó szövetség a koronavírus-világjárvány miatt kialakult helyzetben arra figyelmeztet, a várható gazdasági krízis akár a 2008-as válságnál is súlyosabb lehet. Most viszont nem szabad megengedni, hogy a közszolgáltatások és a munkavállalók fizessék meg ennek árát, ezért olyan intézkedéseket várnak a kormányoktól és Brüsszeltől, amely elősegíti, hogy a munkaadók megtartsák alkalmazottaikat, és nem megszorításokat tartalmaz – írja a Magyar Nemzet.

 A munkavállalók egészségének védelmére is figyelmeztetett az ETUC. Követelik, hogy a karanténba, hatósági eljárás alá rendelt dolgozók, valamint a beteg hozzátartozójukat, gyermeküket ápolóknak ne kelljen tartaniuk munkahelyük elvesztésétől. Felidézték: a kormányoknak meg kell akadályozniuk, hogy a munkáltatók a járványhelyzetet felhasználva karcsúsítsanak a létszámon.

Végezetül a betegszabadsággal kapcsolatos aggályokat emelte ki az európai szövetség. Emlékeztettek: a 2008-as válságot követően a legtöbb tagállamban szigorították a táppénzt, szűkült a jogosultság és a betegszabadság alatt járó ellátás összege is. Az ETUC ezért arra hívja fel a figyelmet, minden tagállamban meg kell teremteni a lehetőségét, hogy a betegbiztosítással nem rendelkező alkalmazottak jogosultak legyenek az ellátásra a járvány idején, az alacsony keresetűek pedig olyan pénzbeli juttatást kapjanak, amely fedezi az alapvető szükségleteket, ugyanis ez az államok jelentős részében nem garantált.

Összességében a munkahelyek megvédése mellett arra kérik a nemzeti kormányokat, hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek arra ösztönzik a munkavállalókat, fertőzéssel kapcsolatos kockázatok esetén elmehessenek betegszabadságra, így csökkentve a járvány terjedését. Jelenleg ugyanis sok dolgozó akkor sem mer szabadságra, táppénzre menni, ha már súlyosabb beteg, mivel a foglalkoztató sok juttatást a jelenléthez köt, illetve az érintett alkalmazottak sok esetben nem érzik biztonságban állásukat távollétükkor.

Az ETUC hozzátette: a helyi szakszervezeteknek azt javasolják, a kollektív szerződésekben rögzítsék a munkáltatók intézkedéseit a járvány idejére, beleértve a fertőzésveszély lehető legalacsonyabbra szorításáért hozott intézkedéseket, valamint a munkahelyek, munkavállalók megtartásával kapcsolatos lépéseket.

Forrás: Magyar Nemzet

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ