A fogyatékkal élő személyek foglalkoztatásához néha szükség van a munkakörnyezet adaptálására. Ez magában foglalhatja a jármű fejlesztését, de a vezetési körülményeket is, vagy akár alternatív mobilitási megoldások keresését a biztonságos közlekedésükhöz – írja az autoszektor.hu.

 Franciaországban 1987 óta minden, legalább 20 alkalmazottat foglalkoztató munkáltatónak fogyatékkal élő személyeket is kell foglalkoztatnia, a teljes munkaerő 6%-ában. Ennek hiányában pénzügyi hozzájárulást kell fizetnie a munkáltatónak.

Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy egy már meglévő alkalmazott válik fogyatékkal élővé egy baleset vagy betegség következtében. Ekkor lehetőség van a munkahely részéről a közlekedésben való megsegítésre, vagy az otthoni munkavégzés biztosítására. Számos megoldással lehet már a saját vagy céges járművet is a mobilitási igényekhez megfelelően kialakítani.

Forrás: autoszektor.hu

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ