Azok a cégek, amelyek mostanáig nem választottak munkavédelmi képviselőt, elkezdhetnek aggódni, a határidő ugyanis lejárt, a főhatóság pedig aktív ellenőrzést helyezett kilátásba, szóval könnyen jöhet a bírság. Sőt, nyártól egy újabb bírságot is alkalmazhat a hatóság.

Lejárt a határidő a munkavédelmi képviselők választására. Míg tavaly a munkavédelmi hatóság által ellenőrzött munkáltatók csupán tizedénél működött munkavédelmi képviselő, addig 2017 elejére ez a szám 22,5 százalékra emelkedett – írja az Adózóna. Azok munkáltatók pedig, amelyek e kötelezettségüknek még mindig nem tettek eleget, bírság terhével pótolniuk kell a mulasztást.

A munkavédelemről szóló törvény alapján munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége. Az NGM szerint a választás elmaradását, sőt általában a szigorodó munkavédelmi követelmények betartását a felügyelet fokozottan ellenőrizni fogja.

A múlt év nyarától egy újabb bírságtípus is a hatóság rendelkezésére áll. A munkavédelmi hatóság ugyanis közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt, aki – egyebek mellett a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában akadályozza, illetve a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz.

Forrás: HVG

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ