Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) jóváhagyta az „Egészséges munkahelyet minden életkorban!” elnevezésű, 2016–2017-es összeurópai kampány hivatalos partnereinek első körét – írja a kamaraonline.hu.

A hivatalos kampánypartnerek hálózata európai és nemzetközi vállalatokból és szervezetekből áll, többek között munkaadói és munkavállalói szövetségekből, technológiai platformokból, nem kormányzati szervezetekből és multinacionális vállalatokból.

Christa Sedlatschek, az EU-OSHA igazgatója a kampánypartnerek fontosságára mutat rá: „Az uniós munkavállalók 27 százaléka véli úgy, hogy nem képes 60 éves korukig ugyanazt a munkakört ellátni. A fenntartható munkavégzés és az egészséges időskor előmozdításával a munkavállalók minden generációjában javítanunk kell a munkával eltöltött életet. Ennek középpontjában pedig a kockázatmegelőzés áll. A 2016–2017-es kampányhoz csatlakozva a szervezetek példát mutathatnak és élen járhatnak a munkahelyi kormenedzsmentre vonatkozó gyakorlati megoldások megvalósításában. Közreműködésük nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a lehető legszélesebb közönséghez juttassuk el a kampányt.”

A kampányhoz csatlakozó hivatalos partnerek első hullámában főként olyan szervezetek képviseltették magukat, amelyek az „Egészséges munkahelyek – Kezeljük a stresszt” elnevezésű 2014–2015-ös kampányban való sikeres részvételüket követően újra elkötelezték magukat a téma mellett.

Luca Visentini, a kampányhoz partnerként csatlakozó Európai Szakszervezetek Szövetségének (ESZSZ) főtitkára a következő várakozásokat fogalmazta meg: „Az ESZSZ várakozása szerint a kampány felhívja a figyelmet arra, hogy a megelőzés bármely életkorban és munkahelyen csakis a dolgozók és a munkahelyi biztonsággal foglalkozó bizottságok bevonásával javítható, valamint arra, hogy a jogalkotás szintjén egész Európában lépéseket kell tenni a munkakörülmények javítása érdekében.”

Markus J. Beyrer, a BUSINESSEUROPE főigazgatója a következőképpen nyilatkozott szervezetének a kampányban való részvételéről: „Át kell tekintenünk, hogy a munkavállalók a munkával töltött élet során miként tudnak jó egészségben, produktívan hosszabb ideig munkában maradni. Ugyanakkor el kell kerülnünk, hogy az életkoruk szerint általánosítsuk és sztereotipizáljuk az embereket. Reméljük, hogy a kampány segíteni fogja a munkáltatókat azzal, hogy e tekintetben hasznos információkat és eszközöket biztosít számukra.”

A kampány tervei szerint a partnerek második hulláma 2016 őszén fog csatlakozni. Az EU-OSHA arra bátorítja az érdekelt feleket, hogy 2016 szeptemberéig online nyújtsák be jelentkezésüket.

Forrás: kamaraonline.hu