Megszüntették az önálló munkavédelmi hatóságot és azonnal nőtt a munkahelyi balesetek száma – ezt állítják a szakszervezetek, és a statisztika ezt a vélekedést támasztja alá. Ezért követelik, hogy az érdekképviseletek kapják vissza a korábban elvett jogukat arra, hogy munkavédelmi ellenőrzést végezzenek – írja a Népszabadság.

 Több mint 21 ezren sérültek meg munkabalesetben Magyarországon, 84-en pedig életüket vesztették tavaly – derült ki a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ) szerdai konferenciáján, amit a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak nemzetközi emléknapja alkalmából rendeztek. A helyzet különben – az előző évek kedvező tendenciájával szemben – három esztendeje folyamatosan romlik, mert 2013 óta egyre több az áldozat.

Székely Tamás MSZSZ-alelnök szerint ennek egyértelműen az az oka, hogy változott a munkaügyi ellenőrzés rendje. Az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőséget megszüntették, és ma már a kormányhivatalokban csupán munkaügyi ellenőrzési osztályok működnek, s az érdekvédő szerint alig több mint 140-en végeznek helyszíni vizsgálatokat, miközben legalább négyszáz ellenőrre lenne szükség.

Ezért Székely egyértelmű kapcsolatot lát az ellenőrzések gyakoriságának csökkenése és a balesetek számának növekedése között. A statisztikai adatok pedig kétségkívül őt igazolják, mert 2006-tól 2012-ig egyre kevesebb baleset történt a munkahelyeken: a 22 és fél ezerrel szemben az időszak végén 17 ezren sérültek meg, s a halálos áldozatok száma 123-ról 62-re mérséklődött.

Ehhez képest az alelnök szerint 2013-ban fordulat következett be, és azóta – feltételezése szerint nem kis részben a rendszer átalakítása miatt – egyre kedvezőtlenebbek az adatok. Ennek nem kis részben az lehet az oka – hangsúlyozta –, hogy kevés az ellenőr, és vannak olyan cégek, ahová a hatóság emberei talán soha nem jutnak el.

Kapjanak ismét munkavédelmi ellenőrzési jogosultságot a szakszervezetek – javasolja ezért Székely. Korábban a munka törvénykönyve tartalmazta ezt, ám az érdekképviseletektől a Fidesz-kormány által előterjesztett új jogszabály e jogosítványt megvonta.

Maradt helyette a munkavédelmi képviselői intézmény, amit gyakran szükséges rossznak tekintenek, hiszen a képviselőt a dolgozók közül választani kell, majd utána a munkáltatónak saját költségén biztosítania kell a megfelelő képzését is. Ő pedig nem ellenőrizhet, csupán a munkáltatóval való együttműködés során képviselheti a biztonságos munkavégzéssel összefüggésben a dolgozók érdekeket.

Forrás: Népszabadság

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ