Orvosi szolgálatot, illetve egészségügyi és szociális területen tevékenykedő cégeket, állatorvosi szolgálatot, állattenyésztő telepet, élelmiszer-előállító létesítményt, valamint hulladékmegsemmisítő és szennyvíztisztító telepet ellenőriztek a megyei munkavédelmi felügyelők – olvasható a teol.hu oldalán.

A Nemzetgazdasági Minisztérium még augusztusban rendelte el a biológiai kóroki tényezők okozta fertőzések és megbetegedések megelőzésére irányuló munkavédelmi célvizsgálatot. Ennek megfelelően 2015 szeptemberében megyénkben húsz munkáltatót, 621 munkavállalót vontak ellenőrzés alá. Közülük 463 munkavállalót érintett valamilyen szabálytalanság – áll a Tolna Megyei Kormányhivatal által kiadott sajtóközleményben.

Jellemző hiányosság volt, hogy a biológiai tényező azonosítását követően azok kockázati csoportba sorolása elmaradt, aminek következményeként a munkáltató a bejelentési, illetve a jegyzékkészítési kötelezettségének sem tett eleget. Az egyéni védőeszközök tisztításával, tárolásával, karbantartásával és használatával kapcsolatos ismeretekkel az érintettek nem rendelkeztek, azok tájékoztatóját nem őrizték meg, illetve a használatukkal kapcsolatos ismereteket a munkáltatók nem adták át a munkavállalóknak.

Két év alatt történt előrelépés

A dolgozók nem rendelkeztek megfelelő tudással arról, hogy bizonyos munkafolyamatok és kockázatok esetén milyen egyéni védőeszközöket kell használniuk. További jelentős hiányosságként tapasztalták a felügyelők, hogy az egészségügyi szolgáltatás során használt éles, hegyes eszközökkel kapcsolatos munkavédelmi előírásokat több helyen nem tartották be. Az eszközöket sok esetben arra alkalmatlan helyen tárolták, és a dolgozók célirányos munkavédelmi oktatása is elmaradt. Az azonban pozitívum, hogy a szükséges védőoltásokat a munkavállalók általában megkapják.

A két évvel ez előtti ellenőrzések eredményeihez képest előrelépés, hogy a munkavédelmi kockázatértékelések az érintett munkaterületek esetében jóval nagyobb számban térnek ki a biológiai kockázatokra. Kedvező az is, hogy a korábbi időszakhoz képest a munkáltatók nagyobb arányban tesznek eleget a bejelentési kötelezettségüknek.

Forrás: teol.hu