Akár 500 ezer forint közigazgatási bírság is kiszabható lesz a munkavégzés során a munkavédelmi szabályokat figyelmen kívül hagyó vagy e szabályok mellőzését eltűrő munkavállalókra a kormány elképzelése szerint – tudta meg a Magyar Idők.

Ezzel a munkavédelmi hatóság mozgásterét szélesítenék – az intézményrendszer átalakításával ugyanis a szervezet elvesztette bírságolási jogkörét – ugyanakkor a tervezett intézkedéssel a dolgozó kizárólagos szabálytalan magatartását is szankcionálnák. A Nemzetgazdasági Minisztérium ugyanis a munka törvénykönyvével együtt a munkavédelemről szóló jogszabályt is több ponton módosítaná.

A tervezet szerint a hatóság közigazgatási bírságot szabhatna ki a szabályszegő természetes személyek mellett azokra is, akik a munkabalesettel kapcsolatosan a nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyvkészítési és bejelentési, a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatosan adatszolgáltatási, kivizsgálási  kötelezettségeit nem teljesítik.

Ugyancsak bírságolható lesz a valótlan adatközlés, a baleset valódi okának eltitkolása, feltárásának akadályozása, a munkavédelmi képviselő munkájának akadályozása, is – ezt pedig már nemcsak a dolgozóknak, de a munkáltató képviselőjének is érdemes mérlegelnie. Ahogyan azt is, hogy új ponttal bővül a súlyos veszélyek köre: a veszélyes munkahelyen, munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munkánál a munkavédelmi szabályok által előírtnál kisebb létszám foglalkoztatása is szankcionálható lesz. A tervezet rögzíti, hogy a munkaadónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia a munkaképtelenséggel járó baleseteket, foglalkozás-egészségügyi problémákat, és azt jelentenie is kell a hatóságoknak. Az erre vonatkozó kötelezettség elévülési ideje 3 év, egyebekben pedig a polgári jog az irányadó.

Magyarországon katasztrofális a munkabalesetek bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos munkaadói és munkavállalói hajlandóság, ennek ellenére az elmúlt években folyamatosan nőtt a regisztrált, és ezen belül a halálos munkabalesetek száma is.

A törvénytervezet mindezek mellett megszabja, hogy minek alapján és kinek kell összehangolnia a különböző munkáltatók alkalmazásában lévő dolgozók tevékenységét egy munkahelyen – például építkezésen – a munkavédelmi szabályok betartása érdekében. Részletezi a munkavédelmi képviselő választásával, munkajogi védelmével kapcsolatos szabályokat is.

Forrás: Magyar Idők