Ne hagyjuk magunkat agyonnyomni a sok munka által – komoly hatása lehet a szív egészségére nézve. Ha túl nagy a nyomás rajtunk, szabálytalan szívverés is kialakulhat – írja a napidoktor.hu.

Éreztük már azt, hogy túl nagy rajtunk a nyomás?

A túl sok munka idővel könnyen kiborulásh

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

oz vezet, de ennél rosszabb, hogy az egészségünkre is negatív hatást gyakorol: a szív szabálytalanul vagy gyorsabban kezdhet verni, amely a pulzusszámon is meglátszik

– az ún. pitvari fibrilláció pedig stroke-hoz, demenciához, szívelégtelenséghez és egyéb komplikációkhoz vezethet.

A tanulmány szerint a túl sok munka, a munkahelyi stressz 48 százalékkal növeli annak valószínűségét, hogy a szív rendetlenkedni kezd, pitvari fibrilláció jelentkezik.

A munkahelyi stresszt már korábban is összefüggésbe hozták a szívkoszorúér-betegséggel. A túl sok munka és az ebből fakadó stressz változtatható rizikó tényező azonban, melyek módosításával mindkét egészségügyi probléma megelőzhető

– magyarázta Eleonor Fransson, a svéd Jonkoping Egyetem munkatársa.

Hozzátette: azok az emberek, akik stresszesnek érzik magukat a munkájukban, gyakorta tapasztalhatnak furcsa szívverést és egyéb tüneteket, melyek a pitvari fibrillációra utalnak – fel kell keresniük orvost és fontos beszélniük munkaadójukkal egy ilyen esetben, hogy javuljanak a körülményei. Egy, az European Journal of Preventive Cardiology szaklapban közzétett tanulmány 13.200 résztvevőt foglalt magába, s egy svéd felmérés keretében készült, 2006-ban, 2008-ban és 2010-ben.

A tanulmány a túl sok munka létét és a stresszt határozta meg nyomásként, melyek általában magas pszichológiai elvárásokkal rendelkeztek, s a dolgozóknak kevés kontrolljuk volt a munkahelyi körülményeik felett.

Az önkéntesek dolgoztak, nem volt korábban semmilyen pitvari fibrillációra, szívrohamra vagy szívelégtelenségre utaló jel náluk. A kutatók számításba vették a résztvevők szociodemográfiai, életmódbeli, egészségügyi és munkafeltételekkel kapcsolatos körülményeit, felmérésük kérdéseket tartalmazott a munkahelyi elvárások és kontroll kapcsán.

Egy 5,7 éves nyomonkövetés után a kutatók azonosították, hogy a túl sok munka és munkahelyi stressz határozottan rizikótényező a pitvarfibrilláció esetében.

„A pitvarfibrilláció gyakori állapot és súlyos következményekkel járhat. Nagyon fontos megelőzni a jelentkezését” – mondta el Eleonor Fransson.

E szívprobléma tünete a szívverés, a gyengeség érzés, kimerültség, fáradtság, fejfájás, szédülés és légszomj. Figyeljünk oda magunkra!

Forrás: napidoktor.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció