Szigorúan kezeli a munkabalesetek információit az elektromos autógyártó, a hatóságok szerint nem is jelentenek be minden üzemi balesetet. Az iparághoz viszonyított baleseti arány ügye sem teljesen tiszta – írja az autopro.hu.

A munkavédelem terén is az éllovasok közé kíván kerülni a Tesla: az egy személyre jutó sérülések száma az elektromos autógyártónál idén hat százalékkal az ipari átlag alatt van, azaz sikerült javítani a tavalyi eredményről, mikor még valamivel felette volt. Az autógyártó a rátát az autóipari átlag felére akarja csökkenteni, azt azonban nem tudatta, mikor közöl további részletet.

Ezek hiányában pedig nehéz értékelni Elon Musk megszólalásait. A vezérigazgató hónapokkal azután tette bejelentését, hogy a Teslát nyomozásnak vetette alá Kalifornia munkabiztonsági szabályozója, egyben bejelentette,

a gyanú szerint a vállalat a valósnál kevesebb munkahelyi sérülést jelentett le.

– A sérülési ráták nagyon összetettek, és ezért nehéz bírálni csupán egy közlemény alapján

– mondta el David Michaels, az Obama-adminisztráció munkahelyi biztonságért és egészségért felelős titkárja.

Kalifornia állam munkabiztonsági és egészségvédelmi ügynöksége (OSHA) áprilisban legalább két nyomozást indított a Tesla ellen. Az egyik egy beszállítói alkalmazotthoz köthető, akit kórházba kellett szállítani, miután fejbe találta egy gyári felszerelés és eltörte az állkapcsát. A kivizsgáló szervezet nem közölte, minek köszönhető a második nyomozás, ugyanakkor nyilvánosságra került, hogy a Tesla nem jelentett több olyan komoly sérülést, melyet jogi szabályozások alapján kellett volna.

Musk a történtek után Twitteren kemény hangon reagált, közölte, az egész egy gondosan felépített propaganda.

Az OSHA arra kötelezte a nagy munkáltatókat, köztük a Teslát is, hogy július elsejéig nyújtsa be 2017-es baleseti statisztikák adatait.

A Tesla 2017-es sérülési rátája kaliforniai Fremont összeszerelő üzemében ugyanolyan, mint a jelenlegi ipari átlag, közölte a vállalat egy februári blogbejegyzésben.

A közzétett információ szerint a Tesla sérülési rátája romlott a tavalyi év második felében, ahogy a Model 3 gyártása beindult.

A gyártó éves konferenciáján ugyanakkor Musk azt mondta a részvényeseknek, hogy a vállalat sérülési rátája csaknem harmadával az ipari átlag alatt van, és a trend egyre jobb és jobb lesz minden hónappal. Ennek megfelelően a hatóságok is kérdőjeleket fogalmaznak meg.

– Sokkal többe telik, hogy egy rendszerbiztonsági problémát megoldjanak egy nagy üzemben, mint az, hogy a vezérigazgató elmondja mindenkinek, hogy dolgozzon biztonságosabban, mondta el Jordan Barab, az Obama érabeli OSHA helyettes államtitkára. – Sok kérdésem lenne hozzá, például hogy mi változott biztonsági programjukban?

Forrás: autopro.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció