Az NGM Munkavédelmi Főosztálya közzétette a munkavédelmi hatóság 2017. I-III. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól szóló jelentését. A mezőgazdaság is a gyakran vizsgált területek között volt – írja a nak.hu.

A munkavédelmi ellenőrzések számában nagyobb arányt képviseltek az olyan ágazatok alá tartozó munkáltatók – mint például a mezőgazdaság – ahol a munkavállalók egészségének, biztonságának veszélyeztetése gyakoribb és a veszélyeztetések mértéke is súlyosabb. Januártól október végéig a mezőgazdaságban 601 ellenőrzést végeztek a szakemberek.

A tapasztaltak szerint a feldolgozóipar, gépipar, illetve a mezőgazdaság területén használt gépek, berendezések gyakran idéztek elő súlyos baleseteket a veszélyes tér lehatárolására szolgáló védőburkolatok, biztonsági berendezések hiánya, illetve azok használatának kiiktatása, elmulasztása miatt. A munkaegészségügyi súlyos veszélyeztetések között vezető helyet foglalt el az előzetes-, illetve az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elmulasztása; a veszélyes anyagokkal/keverékkel történő munkavégzés megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszköz biztosításának hiányában; továbbá a felső beavatkozási határértéket meghaladó zajexpozícióban végzett tevékenység hallásvédő eszköz biztosítása, illetve használata nélkül.

A közérdekű bejelentésekre és panaszokra indult eljárások eredményeként az elmúlt kilenc hónapban összesen 1698 darab munkavédelmi döntést adtak ki a hatóságok. Szankcióként összesen 70 000 forint közigazgatási bírságot, 345 000 forint eljárási bírságot, továbbá 4 422 220 forint munkavédelmi bírságot szabtak ki.

Forrás: nak.hu

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ