Ebben az esztendőben három súlyos és három halálos munkabaleset történt a megyében. Összességében javul a munkavédelmi helyzet, de akad még jócskán teendő. A munkaügyi ellenőrzések tapasztalatai is azt mutatják, hogy egyes területeken még mindig sok a szabálytalanság – írja a bama.hu.

A három halálos baleset Sellye melletti fakitermelésnél, drávaszabolcsi mezőgazdasági területen és Pécsett, egy gépipari munka során történt. A súlyos, csonkulásos balesetek pedig raktározási, gépipari és feldolgozóipari tevékenységnél következtek be. Azt egyébként orvos állapítja meg, hogy súlyos-e egy baleset, aszerint, hogy milyen mértékű csonkulásról van szó, érint-e érzékszervet (főként a szem sérülését jelenti ez), esetleg jelentős bőrfelület ég meg.

Bár még mindig sok a munkabeleset, a munkavédelmi szakemberek úgy látják, hogy jelentős javulás tapasztalható a felelősségteljes munkáltatói hozzáállás vonatkozásában. Ehhez a kedvező változáshoz hozzájárulhatott az is, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósága a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve négy nyílt napot is tartott az év során, ahol részletesen ismertették a tudnivalókat a vállalkozói érdekvédelmi képviselőknek. Emellett a munkavédelmi hatósághoz bárki bemehet a problémájával, és ott közvetlenül is kérhet tanácsot, szakmai segítséget. További javulást hozhat a munkavédelmi törvény változása, melynek értelmében az idei évtől minden, 20 főnél többet foglalkoztató cégnél érdek-képviseleti alapon tevékenykedő munkavédelmi megbízottat kötelező választani. Látható az is a munkavédelmi ellenőrzések során, hogy a baleseti vizsgálatok egyre pontosabbak, alaposabbak, és a munkavédelmi eszközök is sokkal jobb minőségűek.

Munkaügyi vonalon a feketén foglalkoztatás még mindig probléma. Különösen az építőiparban és a mezőgazdaságban vannak erre példák. Előfordul, hogy mezőgazdasági szezonmunkánál egy területen 30-40 embert is feketén foglalkoztatnak. Ebben az ágazatban egyébként szinte bárhová mennek ellenőrizni a szakemberek, mindig találnak gondokat. Ugyancsak sok a bejelentés nélküli foglalkoztatás az őrző-védő szolgálatoknál. De nem csak a feketemunkánál, a bérkifizetéseknél, a munkaidő-nyilvántartásnál is sok a szabálytalanság. Összességében azonban ezen a területen is érzékelhető a kedvező irányba történő elmozdulás.

A hatóság célja a megelőzés

Tudni kell, hogy az ellenőrzések nem a büntetésre helyezik a hangsúlyt, hanem a megelőzésére, a tájékoztatásra. Négy szakember járja a megyét, és munkavédelmi szempontból több, mint 400 munkáltatót ellenőriztek eddig az idén. Bár igen szigorú a munkavédelmi bírságolás rendelete, első esetben döntően figyelmeztetésekkel zárulnak a szakértői észrevételek. Munkaügyi vonalon is először általában csak figyelmeztetnek. Idén Baranyában a közel 800 munkaügyi ellenőrzés során az esetek majd háromnegyed részében találtak valamilyen szabálytalanságot. A megelőzés jegyében kerül sor rendszeresen a munkavédelmi és munkaügyi nyílt napokra. Baranya megyében 2011 óta közel 70 ilyen rendezvényt tartott a Kormányhivatal, ráadásul ezeken a részvétel ingyenes.

Forrás: bama.hu

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ