Ha munkáltató átszervezésnél felmondás helyett kínál alacsonyabb pozíciót alkalmazottjának, az nem jelenti automatikusan a munkaszerződés módosítását. Sorozatunkban közérthetően szeretnénk írni fontos, sokakat érintő gazdasági kérdésekről, és a munkaszerződés ilyen – írja a delmagyar.hu.

 A munkaszerződésben a felek bármely fontos kérdést rögzíthetnek, ennek egyetlen korlátja, hogy az a jogszabállyal, illetve kollektív szerződéssel nem lehet ellentétes – kivéve, ha az a munkavállalóra kedvezőbb. Meg kell állapodni a dolgozó alapbérében és munkakörében, ezek tehát a munkaszerződés nélkülözhetetlen elemei. Fontos, hogy a munkavégzés helyének rögzítése nem elengedhetetlen feltétel, ennek hiányában is létrejön a munkaviszony.

Alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabért meg kell határozni, ettől eltérni csak részmunkaidős megállapodásnál lehet. Érdekes, hogy a törvény a munkakör fogalmát nem határozza meg, ez alatt azokat a munkákat érti, amiket a dolgozó köteles elvégezni. Munkaköri leírás viszont kell, ez a feladatok felsorolása mellett a felelősséget, a kapcsolattartást is rögzíti.

Bár a munkavégzés helyének rögzítése nem elengedhetetlen feltétele a munkaviszony létrejöttének, célszerű azt a munkaszerződésben meghatározni. Ennek hiányában munkahelynek azt kell tekinteni, ahol a dolgozó a „munkáját szokás szerint végzi".

Ahogy a munkaszerződés megkötése, úgy annak módosítása is csak közös megegyezéssel történhet – egyoldalúan sem a munkáltató, sem az alkalmazott nem változtathat. Annak persze nincs akadálya, hogy az egyik fél kezdeményezze, ugyanakkor az ajánlat el nem fogadása nem szolgálhat felmondási indokként.

A törvény egyes helyzetekre előírja a munkáltató számára a munkaszerződés módosítását, illetve kötelezővé teszi, hogy elfogadja azt. A szülési szabadságról vagy a tartalékos katonai szolgálatból visszatérő alkalmazottnak ajánlatot kell tenni a munkabér módosítására. Ez összhangba hozza a távol maradt dolgozó fizetését a többiekével.

A munkavállaló a gyermeke 3 éves – ha három vagy több gyermeket nevel, akkor 5 éves – koráig bármikor kérheti a munkáltatótól, hogy a napi 8 órás szerződését 4 órás részmunkaidősre módosítsa. Ez a kérés nem utasítható el.

Előfordulhat, hogy a munkáltató átszervezésnél felmondás helyett kínál alacsonyabb pozíciót alkalmazottjának, az állása megtartása érdekében. Ez csak abban az esetben jár munkaszerződés-módosítással, ha a munkakör jellege is tartósan megváltozik – ha csak az elnevezése, akkor nem.

Forrás: delmagyar.hu