Üzemi balesetet követően felmondott munkavállalójának a munkáltató, mi lesz a dolgozó baleseti táppénzével? Olvasói kérdésre Széles Imre tb-szakértő válaszolt az adozona.hu-n.

Olvasónk a következőkben részletezte a helyzetet:

A munkavállaló munkaviszonyának fennállása alatt balesetet szenvedett, melynek üzemiségét a kifizetőhely megvizsgálta, és határozatban üzemi balesetnek ismerte el, ennek megfelelően baleseti ellátást folyósított a sérült részére. A munkavállalónak a baleset bekövetkezését megelőzően tanúsított magatartásával összefüggésben indított vizsgálat eredményének következtében, a vizsgálat lezárulása után megszüntette a munkaviszonyát a munkáltató. A volt munkavállaló üzemi balesetből fakadó keresőképtelensége a munkaviszony megszűnése után is fennáll. Értelmezésünk szerint ő továbbra is jogosult baleseti táppénzre, annak ellenére, hogy a munkáltatónál fennálló biztosítási jogviszonya megszűnt. Helyesen járt el a munkáltató a munkavállaló adóhatóság felé történt kijelentésével? Kifizetőhelyként továbbra is folyósítania kell az ellátást a volt munkavállaló felé, passzív alapon? Milyen szabályok, paragrafusok vonatkoznak erre ez esetre? 

Szakértőnk válasza:

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Eb. tv.) a baleseti táppénzre vonatkozó jogosultsági szabályok tekintetében kevésbé szigorú, mint az egyéb okok miatt bekövetkező keresőképtelenség miatti táppénz esetében.

Az Eb. tv. 55. § (1) bekezdése értelmében  baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a baleseti táppénz – az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül – egy éven keresztül jár azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

Ezzel szemben a „sima” táppénz csak a biztosítási jogviszony tartama alatt jár.

Jelen esetben tehát a munkavállalót a jogviszonya megszűnését követően is megilleti a baleseti táppénz. A kifizetőhely jogszerűen folyósítja azt a számára, illetve jogszerűen történt a biztosítási jogviszony megszűnésének a bejelentése is. Ugyanakkor az Eb. tv. 80. § (4) bekezdése értelmébe a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató a biztosítás megszűnését követően folyósított a baleseti táppénzről az Art. 16. § (4) bekezdésében meghatározott adatok feltüntetésével a folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját követő 8 napon belül elektronikus úton köteles bejelentést tenni az egészségbiztosítónak.

Forrás: adozona.hu