Hogyan vállalhat munkát a kismama gyermekgondozási díj, vagy csecsemőgondozási díj mellett? A kérdésre a munkajog.hu szakértője válaszol.

Az elmúlt időszakban egyre inkább tendenciává vált, hogy a törvényalkotók segíteni szeretnék a kismamák korai visszaintegrálódását a munkaerőpiacra. Ennek érdekében munkáltatói és munkavállalói oldalon is különböző kedvezmények léptek életbe, amelyek egyre inkább ösztönzik mindkét felet a foglalkoztatásra és a rugalmas munkavégzésre egyaránt. Munkáltatóként legtöbbször különböző kedvezmények segítik elő a kismamák foglalkoztatását, míg szülőként lehetőség van keresőtevékenység mellett is a gyermek születéséhez kötődő ellátások folyósítására, amely sok esetben vonzó, vagy akár elengedhetetlen a családi kassza fenntartásához.

Korlátlan időtartamban lehet dolgozni GYED mellett

Az első fontos változás 2014- ben lépett életbe, amikor bevezetésre került a gyermekgondozási díj (a továbbiakban: GYED) melletti munkavégzés lehetősége. A törvény ezáltal lehetővé tette, hogy a gyermek 1 éves életkorától a kismama bármilyen időtartamú munkát végezhessen. Emellett pedig a gyermekgondozási díj is folyósításra került, a munkabérrel egyidejűleg. 

A legfontosabb változás azonban a fentiek kiegészítéseként ebben az évben született meg. Ugyanis a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény módosítása által 2016. január 1-jétől a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát a kismama, tehát nem kell kivárni a gyermek egy éves életkorát sem.

További pozitívuma volt az év eleji módosításnak, hogy 2016. január 1-jétől már az úgynevezett „diplomás GYED” folyósítása mellett is lehet munkát vállalni. A „diplomás GYED” abban az esetben folyósítható, amennyiben a kismama nem rendelkezik munkahellyel, illetve semmilyen biztosítási jogviszonnyal a szülést megelőző időszakban, azonban felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója. Ennél fogva pedig különösen nagy engedmény a tanulói jogviszony alapján járó GYED esetében a munkaerőpiacra való belépés lehetősége a gyermekgondozási díj folyósítása mellett.

A GYED folyósítása mellett végzett munka esetén fontos figyelembe vennünk azt is, hogy a gyermekgondozási díjat az apa is igényelheti. Ennél fogva érdemes átgondolni, hogy amennyiben mindkét szülő korán visszakényszerül a munka világába, akkor melyikük rendlelkezik magasabb jövedelemmel, mivel az ő részére igényelve a GYED- et jóval nagyobb összeg kerülhet a családi kasszába.

A bejelentésre vonatkozóan fontos tudni, hogy amennyiben a szülő szeretne bármely típusú GYED folyósítása mellett munkát vállalni, vagy eredeti munkakörébe visszatérni, abban az esetben ezt nem szükséges bejelentenie az ellátást folyósító szervnek. Elegendő, ha a munkáltatót tájékoztatja arról, hogy gyermekgondozási díjban részesül, mivel a GYED folyósításában nem okoz változást a munkaerőpiacra való visszalépés.

Ha lemondtunk róla, de mégis kérjük – a GYED továbbfolyósításának kérelme

Abban az esetben, ha a szülő a 2015. december 31. napjáig hatályos jogszabályi előírások alapján a gyermeke első életévének betöltését megelőzően, a munkába állása miatt lemondott a gyermekgondozási díj folyósításáról, 2016. január 01. napjától - függetlenül attól, hogy a gyermek betöltötte-e az első életévét - a munkavégzés mellett a gyermekgondozási díjra való jogosultság még hátralévő időtartamára írásban kérheti az ellátás továbbfolyósítását. A gyermekgondozási díjat a jogosultsági időből még hátralevő időtartamra, a korábban megállapított összegben lehet továbbfolyósítani, azonban kérni kell, mivel automatikusan nem kerül továbbfolyósításra az ellátás.

A továbbfolyósítás iránti kérelmet ahhoz a folyósító szervhez kell benyújtani, ahol – a folyósítás szünetelését megelőzően – legutoljára folyósították a gyed-et, azaz vagy a kormányhivatalhoz, vagy a foglalkoztatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelyhez.

Ha a szülő időközben munkáltatót váltott, és a jelenlegi foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, akkor a kérelmét a jelenlegi foglalkoztatójánál lévő kifizetőhelyhez kell benyújtania. Abban az esetben, ha a jelenlegi munkáltatójánál nem működik kifizetőhely, a kérelmét a jelenlegi munkáltatója székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülőnek rendelkezésére áll, a kérelemhez csatolni kell: 

  • a gyermekgondozási díj megállapításáról szóló határozat másolatát.
  • a gyermekgondozási segély folyósításának megszüntetéséről szóló határozat másolatát.

Munkavégzés csecsemőgondozási díj mellett

Fontos megjegyezni, hogy a csecsemőgondozási díj (a továbbiakban: CSED) melletti munkavégzést a törvény továbbra sem engedi. A CSED – amely ezt megelőzően a terhességi gyermekágyi segély nevet viselte – folyósítását legkorábban a gyermek várható születését megelőzően 4 héttel lehet kérni, ennél fogva innentől számított 168. napig nem végezhet keresőtevékenységet a szülő. Ez alól azonban van kivétel.

Ugyanis a nevelőszülői foglalkoztatást a törvény kiveszi a keresőtevékenységre vonatkozó tiltás alól. Így a nevelőszülő részére a csecsemőgondozási díj abban az esetben is folyósításra kerül, amennyiben nevelőszülősége által keresőtevékenységet folytat. Azonban egyéb esetekben a CSED folyósítása nem lehetséges, amennyiben a kismama munkát is végez ebben az időszakban.

GYESE és GYET, további ellátások engedik a munkavégzést

A gyermekgondozást segítő ellátás (a továbbiakban: GYESE) a gyermekgondozási segélyt (GYES- t) váltotta fel, tehát a GYED megszűnését követően, a gyermek három éves korától igényelhető. Ennél fogva a GYESE folyósítása alatt a törvény alapján korlátlan időtartamban lehet munkát vállalni. Amennyiben a GYESE a gyermek megszületését követően már folyósításra kerül, abban az esetben a gyermek fél éves koráig nem folytathat keresőtevékenységet a szülő.

A GYET- re, vagyis a gyermeknevelési támogatásra az a szülő és az a gyám - ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt - jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A gyermeknevelési támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. A GYET- ben részesülő személy végezhet munkát, azonban a kereső tevékenysége nem haladhatja meg a heti harminc órát. Lehetséges a GYET folyósítása melletti időkorlátozás nélküli munkavégzés is, azonban kizárólag akkor, ha az a szülő otthonában történik. 

Forrás: munkajog.hu