Az óvónők rendszeresen ettek a gyermekek ebédjéből, térítés díj megfizetése nélkül. Egyikőjük munkáltatói figyelmeztetés ellenére ismét fogyasztott az ételből, ezért megszüntették munkaviszonyát. Az ügyet a Kúria zárta le – írja a munkajog.hu.

A felperes 2004. szeptember 1-jétől állt az alperes alkalmazásában óvoda-pedagógus munkakörben. Az óvodában a munkavállalók közül többen rendszeresen úgy étkeztek, hogy térítési díj fizetése nélkül alkalmanként fogyasztottak a gyermekek ebédjéből.

Az igazgató 2013. május 10-én írásbeli figyelmeztetésben részesítette a felperest. Eszerint a 2013. május 6-án tartott táskaellenőrzés alkalmával a táskájában a gyermekek által el nem fogyasztott ételt találtak, amit el akart vinni az intézményből. Felhívták a figyelmét arra, hogy ez már a második figyelmeztetése, a következő a munkaviszony megszüntetését vonhatja maga után.

2013. május 21-én, nevelőtestületi értekezleten kiderült, hogy több óvónő úgy ült le ebédelni a gyerekekkel, hogy nem fizette be az étkezési díjat. Ezt a felperes is elismerte. A 2013. május 30-án kelt és 31-én kézbesített felmondással az alperes 50 nap felmondási idővel megszüntette a felperes munkaviszonyát. A felmondás indokát képezte többek között, hogy a felperes 2013. május 21-én a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten elismerte, hogy a sorozatos figyelmeztetések ellenére térítési díj megfizetése nélkül önkényesen étkezett a gyermekeknek biztosított élelmiszerből, továbbá indok volt a május 6-ai táskaellenőrzés eredménye is. A felperes keresetében a munkaviszony megszüntetése jogellenességének megállapítását és jogkövetkezményei alkalmazását kérte.

Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy az alperes jogellenesen szüntette meg a felperes munkaviszonyát. Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú ítéletet fellebbezett részében megváltoztatta és a felperes keresetét teljes egészében elutasította.

A felperes a felülvizsgálati kérelme nem megalapozott – állapította meg a Kúria. A felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal ellentétben a törvényszék által értékelt tanúvallomásokból megállapítható volt, hogy a felperes 2013. május 6-án nem maradékot, hanem a gyermekek étkeztetésére szánt élelmiszert akart kivinni az intézményből. A táskaellenőrzés során tapasztaltak miatt a munkáltató írásbeli figyelmeztetést alkalmazott, melyben foglalt magatartás a bírói gyakorlat szerint később nem képezheti felmondás indokát, azonban a munkaviszonynak egy hasonló magatartás miatt történő megszüntetése indokoltságát alátámaszthatja (BH1999.332.).

A felperes nem vitatta, hogy 2013. május 21-én értesült a munkáltató arról, hogy a korábbi igazgatói utasítást és az azt követő ellenőrzéseket követően is változatlanul fogyasztott a gyermekek ételéből, ezért okszerű a törvényszék következtetése arról, hogy a május 6-ai hasonló cselekményt követően ezen ismeret birtokában jogszerűen alkalmazhatott rendes felmondást a munkáltató azon munkavállalójával szemben, aki nemcsak a munkahelyén fogyasztott a gyermekek ételéből, hanem azt otthon is megtette.

Forrás: adozona.hu