Virágboltban rendszeresen dolgoztatják a munkavállalókat. Jár-e ez bármilyen büntetéssel a munkaadónak és a munkavállalónak? Olvasói kérdésre dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvéd válaszolt az adozona.hu oldalán.

Jelen esetben az a kérdés, mit jelent a rendszeresség?

   A virágot árusító üzlet (= az a 150 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben a keletkező árbevétel legalább kétharmada vágott virág, illetve cserepes dísznövény értékesítéséből származik) ugyanis a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján vasárnap és munkaszüneti napokon 4 óra 30 perc és 12 óra között nyitva tarthat.

   Azaz, ha a virágboltban ennek megfelelően dolgoznak a munkavállalók (hétfőtől szombatig nincs korlátozás), és a munka- illetve pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket is betartják, abban az esetben nem követ el jogsértést a munkáltató.

   E körben lényeges, hogy az Mt. szabályainak megfelelően a munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt (napi pihenőidő) kell biztosítani. Ez alól kivételként legalább nyolc óra napi pihenőidőt kell biztosítani

a) az osztott munkaidőben,

b) a megszakítás nélküli,

c) a több műszakos,

d) az idényjellegű tevékenység keretében,

e) a készenléti jellegű munkakörben
foglalkoztatott munkavállaló esetében.

   A munkavállalót továbbá hetenként két pihenőnap illeti meg azzal, hogy egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a heti pihenőnapok egyenlőtlenül is beoszthatók (ilyen esetben a munkavállaló számára hat munkanapot követően egy heti pihenőnapot be kell osztani).

   A munkavállalót – a heti pihenőnapok helyett – hetenként legalább 48 órát kitevő, megszakítás nélküli heti pihenőidő illeti meg. A heti pihenőidőt havonta legalább egy alkalommal vasárnapra kell beosztani. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a fenti heti pihenőidő helyett a munkavállalónak hetenként legalább negyven órát kitevő és egy naptári napot magába foglaló megszakítás nélküli heti pihenőidő is biztosítható. A munkavállalónak a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak átlagában legalább heti negyvennyolc óra heti pihenőidőt kell biztosítani.

   Amennyiben azonban bármely feltétel nem teljesül (munkaidő, pihenőidő, a munkáltató kinyit a tilalmazott időszakban és munkavállalót oszt be munkavégzésre), az a munkáltató felelősségre vonását eredményezi egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során.

   A szankciókat az 1996. évi LXXV. törvény 6. §-a tartalmazza. A munkaügyi hatóság az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok miatt eljárása során különböző intézkedésekkel élhet, így megtilthatja a további foglalkoztatást, ha a foglalkoztatás a jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható fenn és a sérelem rövid időn belül nem orvosolható, kötelezheti a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott időn belül történő megszüntetésére, illetve munkaügyi bírságot szabhat ki. A munkaügyi bírság összege 30 ezer forinttól 10 millió forintig, ha azonban az eljárás alá vont foglalkoztatónál az ellenőrzés megkezdésekor a foglalkoztatottak száma a 20 főt nem haladja meg, 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. A munkaügyi bírság összegének megállapításánál figyelembe kell venni különösen a jogszabály megsértésével okozott jogellenes állapot időtartamát, az okozott hátrány nagyságát, a megsértett jogszabályi előírások számát és hatását, az érintett munkavállalók számát.

   Külön ellenőrzi a fogyasztóvédelmi hatóság a vasárnapi munkavégzés tilalmára vonatkozó rendelkezések megtartását. Jogsértés esetén köteles az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni.

Forrás: adozona.hu