Hazánk kis- és közepes vállalkozásai gyakorta foglalkoztatnak ugyan gyakornokokat, de előfordul, hogy az alapvető szabályokkal (munkaszerződés, gyakornoki fizetés) nincsenek tisztában. A vallalkozokhitele.hu összeállításában ezekre a kérdésekre keresték a választ.

Magyarországon az államilag elismert felsőoktatási intézmények hallgatóinak munkavégzését komoly törvények szabályozzák. Ennek értelmében a kötelező szakmai gyakorlat megkezdése előtt a befogadó cég és az iskolai rendszerű képzést, felnőttoktatást, vagy felnőttképzést nyújtó intézmény munkaszerződést köt egymással, amihez az Nftv. 44.§-t veszik alapul.

E szabályozás kimondja, a hallgatók gyakorlatukat kétféle képpen végezetik el:

- duális képzéssorán a hallgatók gyakorlati idejüket külső gyakorlóhelyen töltik, a képzési program keretében dolgozhatnak a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, vagy az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben;

- a hallgatók a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben dolgoznak gyakorlatuk idején.

Közös nevezőt képez a két módszert illetően, hogy a hallgatóknak minden esetben munkaszerződéssel kell rendelkezniük, amire a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi törvény (Mt.) rendelkezései a mérvadók.

Díjazás szabályai

Mindig sarkalatos kérdés a vállalatok esetében, hogy gyakornokaikat hogyan díjazzák. Ezzel kapcsolatban a törvény eltérő szabályokat állapít meg, fontos ugyanis, hogy a friss munkaerő munkája közvetlenül kapcsolódik-e a felsőoktatási intézmény képzési programjához.

Ha igen, úgy a díjazás kötelezően csak akkor jár a hallgatóknak, ha gyakorlati ideje meghaladja a hat hetet. Ebben az esetben a gyakornokok munkabérének legalább hetente a minimálbér tizenöt százalékának kell lennie (ez 2016-ban 16 650 forint). Ezt, amennyiben attól eltérő megállapodás nem születik, a szakmai gyakorlóhely fizeti.

Amennyiben a gyakornok munkája közvetlenül nem kapcsolódik a képzési tervhez, úgy nem duális képzés keretében történik a munkavégzés. Vagyis ebben az esetben a gyakornok díjazása a felek megállapodása szerint történik. Így nincs meghatározva kötelező minimum összeg, a díjazás ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok – eltérő megállapodás hiányában – a felsőoktatási intézményre, illetve az általa létrehozott gazdálkodó szervezetre az átadással szállnak át.

A díjazás vonatkozásában létezik egy harmadik szabály is: ha a képzési programhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai gyakorlatot a hallgató költségvetési szervnél teljesíti, úgy a munkavégzésre hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. Azaz a hallgató dönthet úgy, hogy szakmai gyakorlatát egy minisztériumban, önkormányzatnál, vagy valamilyen hivatalnál teljesíti. Ekkor azonban előfordulhat, hogy sem szerződést nem kötnek vele, sem munkadíjat nem fizetnek neki.

Megéri?

A vállalatvezetők manapság kezdik felismerni: a gyakornoki pozíciókkal jó lehetőséget teremthetnek vállalatuk számára. Mert nem elég hogy friss, lelkes és elhivatott gyakornokokat toborozhatnak maguknak, de saját szakmai követelményrendszerük alapján „építhetik fel” az új munkaerőt.

És augusztus 1-től mindezt akár állami támogatással végezhetik a "Gyakornoki program pályakezdők támogatására" című, GINOP-5.2.4-16 kódszámú felhívás segítségével. A program elsőszámú célja, hogy a fiatalok az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban, felnőttképzésben megszerzett szakképesítéseiket a gyakorlatban is hasznosítani tudják. A pályázat keretösszege összesen 15 milliárd forint, amiből legalább 1,9 millió és legfeljebb 30 millió forintos támogatásra számíthatnak a pályázó vállalkozók. A program keretein belül a kis- és középvállalkozások a gyakornokok foglalkoztatási ideje alatt (9 hónap) bér- és járuléktámogatást kaphatnak, amennyiben a gyakornokok alkalmazása a vállalkozás létszámának növelésével jár. A pályázaton elnyert összegből lehetőség adódik arra is, hogy a gyakornoki pozíció betöltéséhez szükséges tárgyi feltételeket a cég megteremtse, illetve a gyakornok munkáját segítő mentort fogadjon (ezt a szerepet a vállalat vezetője is betöltheti). A vállalkozók pályázatukat elektronikus úton nyújthatják be egészen 2018. július 31-ig.

 Forrás: vallalkozokhitele.hu