Napjainkban már sok minden megvalósulhat, például az is, hogy többen alkalmaznak egy beosztottat. A das.hu szakértője megvizsgálta, hogyan is néz ez ki a gyakorlatban, mikor és milyen feltételek mellett állapodhat meg több cég közösen egy munkavállalóval.

A Munka Törvénykönyve lehetővé teszi, hogy több munkáltató egy munkavállalóval közösen kössön munkaszerződést akkor, ha a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodnak meg a felek. A lényeg tehát az azonos munkakör, vagyis az, hogy a munkavállaló ugyanazt a munkát végezze a munkáltatók számára.

A tevékenységet a munkavállaló valamennyi munkáltató részére elláthatja egyszerre is, de az is előfordulhat, hogy akár az ő, akár a munkáltatók döntése alapján az egyes feladatok ellátására egymás után, időben elkülönülten kerül sor. Rendszerint akkor találkozunk a foglalkoztatás ezen formájával, ha például egy irodaházat közösen használó cégek együtt alkalmaznak egy portást vagy ugyanazt a takarító személyzetet foglalkoztatják.

Ami fontos, hogy ha így kerül sor munkaszerződés megkötésére, akkor a szerződésben mindenképp meg kell határozni, hogy a munkabér-fizetési kötelezettséget melyik munkáltató fogja teljesíteni. Jó tisztában lenni azzal is, hogy a munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatosan valamennyien felelnek, ez a kötelezettség egyetemlegesen terheli őket. Ennek értelmében pedig a munkavállaló akkor is bármely munkáltatótól követelheti az elmaradt munkabért, ha a munkaszerződés alapján a bérfizetési kötelezettség csak az egyik munkáltatót terheli.
Kérdésként merülhet fel bennünk, hogy ki és hogyan tudja megszüntetni az ilyen munkaviszonyt? A törvény erre is választ ad, amikor kimondja, hogy a munkaviszonyt - hacsak a felek, vagyis a munkáltatók és a munkavállaló - ettől eltérően nem állapodtak meg, bármely munkáltató vagy a munkavállaló jognyilatkozata megszünteti. Eszerint tehát bárki jogosult a felmondás benyújtására.

A munkaviszony - a törvény erejénél fogva - szűnik meg akkor, ha a munkáltatók száma egyre csökken. Ebben az esetben a megmaradó munkáltató - ha szeretné a munkavállalót továbbra is alkalmazni - új munkaszerződést köthet a munkavállalóval, mivel csak a több munkáltató által létesítettől eltérő, más típusú munkaviszony keretében van lehetőség a továbbfoglalkoztatásra.

Tekintettel ennek a foglalkoztatásnak a szokásostól eltérő formájára, a felek közötti megegyezések számtalan lehetőségére, különösen hangsúlyos, hogy mi is kerül a munkaszerződésbe. Ezért nagyon fontos, hogy a szerződés aláírása előtt mindig olvassák át azt alaposan a felek, az esetleges kérdéses, kétséges pontokat pedig beszéljék át, és módosítsák, ha szükséges.

Forrás: das.hu