Időről-időre sokan próbálnak megoldást találni arra a problémára, hogy a nők negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjához még hiányzó jogosultsági időt hogyan lehetne megszerezni.  A megoldás nem könnyű még akkor sem, ha a jogosultsági időből csak egy kicsi hiányzik. Többen gondoltak arra, hogy szolgálati idő szerzésére vonatkozó megállapodás kötéssel lehetne rendezni a kérdést – olvasható a munkajog.hu oldalán.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 34-35. §-ai alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél: 

szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén), 

felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése, 

öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése, 

a gyermekgondozási segély (GYES) idejének szolgálati időként történő elismerése

céljából megállapodás köthető.

A megállapodás alapján az érintett személy olyan helyzetbe hozza magát, mintha biztosítási jogviszony (pl. munkaviszony) fennállása során szerzett volna szolgálati időt.

A jogszabályi előírások alapján megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve, akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek a biztosítása szünetel - nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

A megállapodás alapján fizetendő összeg nem nevezhető jelentéktelennek, az ugyanis a foglalkoztató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (27 %) és az egyén által fizetendő nyugdíjjárulék (10 %) együttes összegéből tevődik össze.

A 37 %-ot legalább a minimálbér alapulvételével kell megfizetni.

A megállapodást más személy is megkötheti az érintett, mint kedvezményezett javára.

Látszólag megtaláltuk a megoldást, valójában azonban nem. 

Ennek oka az, hogy a nők negyven év jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulásához megkívánt jogosultsági idő fogalom nem azonos a szolgálati idő fogalmával.

A szolgálati időnek minősülő összes időszakból néhány szolgálati idő típus nem vehető figyelembe a 40 év jogosultsági időhöz. 

Az ellátás igénybevételéhez jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak, meg a harminc évet. 

A fokozott gondoskodást igénylő beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő anya tehát fokozott kedvezményben is részesül az ellátásnál.

A jogosultsági időnél tehát elsősorban keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső idővel kell rendelkezni, a megállapodás kötéssel szerzett szolgálati idő azonban nem ilyen időszak.

Nem minősül jogosultsági időnek ugyanis a szakképző iskolai tanulóként, szakmunkás-tanulóként, az álláskeresési (munkanélküli) ellátással szerzett szolgálati idő, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folyatott tanulmányok ideje. 

Ezek a szolgálati idők azonban a nyugdíj összegénél már figyelembe vehetők.

A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultságnál tehát sajnos szolgálati idő szerzésére kötött megállapodással nem lehet jogosultsági időt szerezni. A hiányzó jogosultsági idő további keresőtevékenységgel érhető el, melyhez segíthet a nők 40 + programhoz való csatlakozás. 

Forrás: munkajog.hu