Milyen feltételekkel számolható el a munkavállalónak fizetett tanfolyam költsége, amennyiben az adott tanfolyam elvégzése a munkavállaló munkaköréhez illeszkedik, azt elősegíti? Olvasói kérdésre Sinka Júlia, okleveles adószakértő válaszolt az adozona.hu oldalán.

A társasági adóról szóló (Tao.) törvény szerint a képzés költsége – függetlenül annak céljától – a vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség (Tao.-szóló törvény 3. számú melléklet A) fejezet 14. pont). Annak, hogy a szóban forgó képzés a magánszemély (munkavállaló) munkaköréhez kapcsolódik-e vagy sem, a személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség szempontjából van jelentősége.

A magánszemélynél a munkaadó, a kifizető által megtérített vagy az általuk vállalt iskolarendszeren kívüli (e körbe tartoznak a tanfolyamok, és azok a képzési formációk, amelyek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanuló vagy hallgatói jogviszonyban) képzési költség akkor nem adóköteles – nem jelent az adótörvény fogalmai szerint adóköteles bevételt a magánszemély számára –, ha a képzés a vállalkozás tevékenységében közreműködő magánszemély részére a munkavégzés, a tevékenység ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként történik (a személyi jövedelemadóról szóló törvény 4. § (2a) bekezdés a) pont).

Jelen esetben erről van szó. A képzés költségeként a képző intézmény által kibocsátott számla szerinti ellenértékkel kell számolni, de ekként figyelembe lehet venni, és megtéríteni a munkavállaló számára a vizsgadíjakat, valamint az oktatáshoz szükséges tankönyvek, taneszközök árát is. Ugyanakkor nem lehet a képzés költségeként figyelembe venni és elszámolni a képzéshez kapcsolódó járulékos kiadásokat, mint például az utazás, a szállás vagy az étkezés költségét. Ettől függetlenül a munkaadó megtérítheti a képzésben érintett munkavállaló ezen költségeit is (számla ellenében).

Amennyiben a képzésen való részvételt a munkáltató rendelte el, vagy a képzés a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges – mint a kérdés szerinti esetben –, úgy e költségek adójogi meghatározásánál alkalmazhatóak a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó szabályok.

Ezek szerint az étkezés vagy egyéb más szolgáltatás költsége esetében a munkáltatót fogja terhelni az adófizetési kötelezettség, ugyanis üzleti utazás keretében nyújtott étkezés és egyéb szolgáltatás egyes meghatározott juttatásnak minősül (szja-törvény 7. § (1) bekezdés q) pont, 70. § (1) bekezdés a) pont).

A munkáltató által átvállalt képzési költségek és azok esetleges adóterhei is a vállalkozás érdekében felmerült ráfordításnak számítanak a Tao.-törvény szerint.

Forrás: adozona.hu