Nem tudták bizonyítani, hogy ionizáló sugárzás hatása alatt végezték munkájukat naponta legalább 3 óra időtartamban, így nem jár számukra korkedvezményes nyugdíj – döntött a Kúria.

A bíróság a társadalombiztosítási szervek határozatait, – amelyben a felperesek  radarüzemeltető munkakörben eltöltött idejük korkedvezményre jogosító időként való elismerése iránti kérelmét elutasították a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 8. § (1)-(3) bekezdése, 8/B. §-a, a Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet (Tny.vhr.) 1. számú melléklete, a sugárvédelem hazai szabályozásáról szóló 4/1965.(XII.7.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése rendelkezéseire, továbbá az Országos Sugárbiológai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetek (OSSKI) nyilvántartására és szakmai véleményére, a munkáltatói igazolásra, a Magyar Honvédség Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálat szakvéleményére, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) szakmai álláspontjára hivatkozással – jogszerűnek értékelte és a felperesek keresetét elutasította – olvasható a Kúria honlapján.

A jogerős ítélet ellen a felperesek terjesztettek elő felülvizsgálati kérelmet.

A Kúria rögzítette, hogy a korkedvezmény egyik alapkövetelménye, hogy a szervezetet fokozottan igénybe vevő, illetve egészségre különösen ártalmas munkavégzést igazoljon az ezen kedvezmény jogosultja (Tny. 8/B. §). A 2006. december 31-ig hatályos a Tny. 8/B. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó Tny.vhr. 2. § (1) bekezdése szerint a korkedvezményre jogosító munkakörök (munkahelyek) jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (5) bekezdés kimondja, és ezen a rendelkezésen több kúriai iránymutató eseti döntés is alapul (Mfv.III.11.066/2011/4., Mfv.III.10.971/2009/4., BH 2013.315.), hogy a munkakörök, munkahelyek jegyzékében felsorolt munkaköri meghatározásokat kiterjesztően értelmezni nem lehet. Az abban használt meghatározástól eltérő megjelölésű munkakört csak akkor lehet korkedvezményre jogosító munkakörnek tekinteni, ha az a) eltérő megjelölés a jegyzékben felsorolt munkakörnek szűkített meghatározása, vagy b) az eltérés csak az elnevezésben mutatkozik, maga a munkakör a munkaköri leírásból megállapíthatóan a jegyzékben felsorolt munkakörrel azonos.

A kialakult gyakorlat szerint olyan esetben, amikor az azonosítás kérdése felmerül, nem elegendő az, hogy a tevékenység összefüggésben legyen valamelyik korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzékében feltüntetett munkakörrel, hanem szükséges a tartalmában azonos tevékenység fennállása.

A felpereseket terhelte a bizonyítási kötelezettség az általuk betöltött radarüzemeltetői munkakörnek a Tny.vhr. 1. számú mellékletének 10. pontjában az ionizációs sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó szerelő, szervizelő, meós munkakörrel való megfelelősége tekintetében, továbbá, hogy ionizáló sugárzás hatása alatt végezték munkájukat naponta legalább 3 óra időtartamban. Ezen kötelezettségeiknek a felperesek nem tudtak eleget tenni, saját előadásaikon kívül semmiféle nyilatkozat, okirat nem állt a rendelkezésre állításaik bizonyítására. Önmagában a sugárvédelmi pótlékban részesülés és az éves egészségügyi vizsgálaton való részvétel a korkedvezményre jogosultságot nem alapozta meg. A felperesek nyilatkozatainak az OSSKI, a MH KÖJÁL Szolgálat és a szakértő szakvéleményei is ellentmondtak. A társadalombiztosítási szervek határozatainak jogszerűségét támasztotta alá az is, hogy a felperesek pótszabadságban nem részesültek, dozimétert nem kaptak, heti 40 órás munkarendben dolgoztak.

Forrás: munkajog.hu