Létesíthet-e munkaviszonyt a családi gazdálkodó házastársa a családi gazdálkodóval, ha nem tagja a családi gazdaságnak? Kötelező-e, hogy a házastárs is a családi gazdaság tagja legyen, ha ott dolgozik? Ha a családi gazdaság tagja a házastárs, akkor lehet-e ugyanott munkaviszonyban? A kérdésekre a munkajog.hu szakértője keresi a választ.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 8. pontja szerint a gazdálkodó család tagjának minősül a családi gazdálkodó, továbbá annak olyan házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére, ahol a gyermeken az örökbe fogadott és a nevelt gyermeket is érteni kell.

   A családi gazdálkodó házastársa ezért a törvény alapján mindenképpen a gazdálkodó család tagjának minősül. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint a gazdálkodó család tagjai vagyoni, elszámolási viszonyukat szerződésben szabályozzák. A szerződésben a családtagok rendelkeznek (egyebek mellett) a személyes közreműködés formájáról és a teljes foglalkoztatású családtag személyéről. Nincs előírás arra, hogy a tagok személyes közreműködése milyen jogviszonyban valósulhat meg, így az lehet munkaviszony is. Ezért nincs akadálya, hogy a családi gazdálkodó és házastársa között munkaviszony álljon fenn.

Forrás: munkajog.hu