Vissza kell-e fizetni kedvezményes öregségi nyugdíját a közös megegyezéssel elbocsátot, de később visszavett dolgozónak? – írja a munkajog.hu.

Kérdés:

Nyugdíjas munkavállalónk részére 2011.07.01-én a nők kedvezményes öregségi nyugdíja került megállapításra. 2011.06.30-án közös megegyezéssel kiléptették Társaságunktól, azonban 2011.07.01-2011.12.31 közötti időszakra határozott idejű munkaszerződést kötöttek vele 32 óra/hét időtartamra.

Budapest Főváros Kormányhivatalától Társaságunk Jegyzőkönyvet kapott, melyben csak tényként azt állapítják meg, hogy nevezett 2011.07.01-én biztosítási jogviszonyban állt.

Milyen szankciókra számíthat nevezett, milyen mértékű nyugdíj visszafizetési kötelezettsége merülhet fel, ha jelen helyzet áll fenn?

Válasz:

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. § 2a) bekezdés értelmében öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki

  • a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és
  • b) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)–b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

A Tny. 84. § (1) bekezdés szerint az, aki nyugellátást jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni, ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték.

A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdésben meghatározott idő elteltével a jogalap nélkül felvett nyugellátást attól lehet visszakövetelni, akinek a nyugellátás felvétele felróható.

A (3) bekezdés pedig kimondja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott idő elteltével felróhatóság hiányában is vissza kell fizetni a bírósági ítélet alapján folyósított nyugellátást, ha a Kúria felülvizsgálat keretében úgy dönt, hogy a nyugellátás megállapítása nem volt jogszerű.

Sajnos az öregségi nyugdíj ugyanarra az időpontra lett megállapítva (2011.07.01-re) amikor is az új munkaszerződés kezdő időpontja esik. Azaz a jogszabályi rendelkezések ellenére a nyugellátás tévesen került megállapításra és folyósításra.

Remélhetőleg ez csak egy adminisztratív elírás következménye, és nem kell visszafizetni a nyugdíjat, azaz a nyugdíj határozat csak módosításra kerül.

Forrás: munkajog.hu