Minden év júniusában ünnepeljük az Apák napját. Ebből az alkalomból tekintsük át, mikor szerezhet nyugdíjra jogosító szolgálati időt az apuka gyermeknevelési ellátásokkal.

A kisgyermek otthoni személyes gondozását többféle egészségbiztosítási, illetve családtámogatási ellátás teszi lehetővé a gyermek megszületésétől kezdve hosszú időn át, ikergyermekek esetén egészen a tankötelezettség eléréséig, beteg, vagy fogyatékos gyermek esetén még hosszabb ideig.

Az ellátások jelentős részét a szülő veheti igénybe, ami azt jelenti, hogy akár az anya, akár az apa részesülhet a gyermekgondozási, gyermeknevelési ellátásban. A jogosultság természetesen ugyanígy megilleti az örökbefogadó apákat is.

Amennyiben az apa veszi igénybe az ellátást, számára fog szolgálati időt eredményezni ez az időszak.

A gyermeknevelési-, gyermekgondozási ellátások köre

Gyermek gondozása, nevelése céljából a társadalombiztosítási ellátások keretében csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási díj (gyed), és örökbefogadói díj, a családtámogatási ellátások körében gyermekgondozást segítő ellátás (gyes) és gyermeknevelési támogatás (gyet) vehető igénybe. A beteg gyermekek otthoni gondozását segíti a gyermekek otthongondozási díja (gyod) szociális ellátásként.

Csecsemőgondozási díj = szolgálati idő, de apának csak kivételes esetben

A gyermekszülésből való felépülés, és a csecsemő személyes gondozása érdekében az egészségbiztosítás a szülő nő részére 168 nap időtartamra csecsemőgondozási díj ellátást tesz igénybe vehetővé, ha rendelkezik az ellátásra való jogosultság feltételeivel.

Ez az ellátás elsősorban az anyát illeti meg, az apa csak kivételes esetben veheti azt igénybe, az anya helyett, ha az anya betegsége, esetleg halála, vagy szülői felügyeleti jogának megszüntetése miatt nem gondozhatja a csecsemőt. és apa az ellátásra jogosító biztosítási feltételekkel rendelkezik.

A csecsemőgondozási díj időtartama szolgálati időnek minősül.

Gyermekgondozási díj = szolgálati idő apának is

A csecsemőgondozási díj idejének leteltét követően a biztosított szülő (tehát itt akár az apa, akár az anya) a gyermek kétéves koráig gyermekgondozási díjat vehet igénybe, ha a jogosultsági feltételekkel rendelkezik. Ikergyermekek esetén az ellátás a gyermekek három éves koráig jár.

Diplomás gyed = apának csak kivételesen

A felsőfokú nappali tagozatos tanulmányokat folytató szülő nő különleges szabályok szerint lesz jogosult gyermekgondozási díjra a gyermek születésétől kezdve a gyermek kétéves koráig.

Megnyílik az ellátásra való jogosultság, ha a szülő nő legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a hallgatói jogviszony nappali tagozaton történő fennállása alatt, vagy annak szünetelését, megszűnését követő egy éven belül, vagy diplomás gyed alatt, vagy megszűnését követő egy éven belül szül, gyermekét saját háztartásában neveli, és a további jogosultsági feltételeknek is megfelel.

A hallgatói gyermekgondozási díj abból a szempontból is különleges, hogy az általános szabályoktól eltérően az apa csak meghatározott feltételek esetén veheti igénybe ezt az ellátást az anya helyett.

Az apa erre az ellátásra csak akkor jogosult, ha a szülő anya meghal, vagy nem felel meg a gyermekgondozási díjra való jogosultság számára előírt feltételeinek.

A gyermekgondozási díj időtartama szolgálati idő.

Örökbefogadói díj = szolgálati idő apának is

A kétévesnél, ikrek esetén három évesnél nagyobb gyermeket örökbefogadó szülő részére vehető igénybe ez a csecsemőgondozási díjhoz nagyon hasonló ellátás, a csecsemőgondozási díjjal azonos időtartamra és jogosultsági feltételek szerint.

Az örökbefogadói díj időtartama szolgálati idő.

Gyermekgondozást segítő ellátás = szolgálati idő apának is

Gyermekgondozást segítő ellátásra (gyes) a szülő, tehát akár az anya, akár az apa jogosult a gyermek három éves koráig, tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén tíz éves koráig.

Ikergyermekek esetén a jogosultság a tankötelessé válás évének végéig áll fenn.

Ha az ikrek nem egyszerre válnak tankötelessé, a legkésőbb azzá váló gyermek személyéhez kötődik a jogosultság.

A gyermekgondozást segítő ellátás időtartama szolgálati idő.

Gyermeknevelési támogatás = szolgálati idő apának is

A népszerű nevén főállású anyaságként ismert ellátás a több kisgyermekkel rendelkező szülők helyzetét segíti.

Ezért a főállású anyaság megnevezés nem is helytálló, de tény, hogy a gyakorlatban inkább az anyák maradnak otthon a kicsikkel, mint az apák.

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel, és a legfiatalabb gyermek három és nyolc éves kor közötti.

A gyermeknevelési támogatás időtartama szolgálati idő.

Gyermekek otthongondozási díja = szolgálati idő apának is

Gyermekek otthongondozási díjára jogosult a szülő, örökbefogadó szülő, tehát akár az anya, akár az apa, aki súlyos fogyatékosságból, vagy tartós betegségből eredően önellátásra képtelen gyermekét ápolja, gondozza.

A gyermekek otthongondozási díjának időtartama szolgálati idő.

Nagypapáknak is jár a gyed, a gyes unoka esetén

Az apukák mellett ne feledkezzünk meg a nagypapákról sem, hiszen a még nem nyugdíjas nagyszülők, tehát nem csak a nagymamák, hanem a nagypapák is, a szülők helyett a jogosultsági feltételek fennállása esetén nagyszülői gyermekgondozási díjat, illetve nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátást vehetnek igénybe az unoka gondozásához.

Számukra is szolgálati idő lesz ezeknek az ellátásoknak az időtartama.

További lehetőségek

Végül vegyük számításba azt is, hogy a munkajogi szabályok szerint az apát, (apát is) megillető további kedvezmények is szolgálati időt jelenthetnek.

Az apasági szabadság szabályai szerint immár tíz munkanap szabadság illeti meg az apát gyermeke születése, illetve az örökbefogadás esetén.

A szülői szabadság a szülők által vehető igénybe a gyermek három éves koráig összesen negyvennégy munkanap időtartamban.

 Forrás: ado.hu