Gyakran előfordul, hogy egy munka csak rövid időt igényel, néhány napra van csak szükség a megfelelő munkavállalókra. Több lehetőség közül választhatunk ebben a helyzetben. Köthető erre a rövid időre is határozott idejű munkaszerződés, de ennél jobb megoldás lehet, ha egyszerűsített foglalkoztatás keretében kerül alkalmazásra a szükséges munkaerő.

Releváns jogszabály:

– 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az egyszerűsített foglalkoztatás ugyanis jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket, és anyagilag is előnyösebb, megtakarítást ad.

A minimálbér és a garantált bérminimum összegének 2023. december 1-jétől történő emelkedése erre a foglalkoztatási formára is kihatással van.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint ez a foglalkoztatási forma mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy alkalmi munkára, illetve filmipari statiszta munkára alkalmazható meghatározott időtartamban.

A mezőgazdasági és turisztikai idénymunka végzésére szóló határozott idejű munkaviszony egy naptári éven belül nem haladhatja meg a százhúsz napot.

Alkalmi munkának az számít, ha a határozott időre szóló munkaviszony összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, illetve egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig tart.

A jogszabály a munkáltató napi alkalmi munkavállalói létszám keretét is meghatározza.

Egyszerűbb adminisztráció

Az egyszerűsített foglalkoztatásra létrejövő munkaviszony igen egyszerű módon, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével jön létre.

A bejelentés elektronikus úton, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tehető meg a NAV-hoz. (Ha a munkáltató nem elektronikus úton bevallásra kötelezett, használhatja a bejelentési kötelezettség mellett a törvényhez mellékelt szerződés mintát – minta munkaszerződést – is.)

Bérezés

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén legalább a minimálbér 85%-a, szakképzettséget igénylő munkakörnél legalább a garantált bérminimum 87%-a fizetendő alapbérként, illetve teljesítménybérként.

Ez az összeg az új számok alapján órabéres foglalkoztatásnál minimálbér esetén 1.304 forint/óra, garantált bérminimum esetén 1.630 forint/óra.

Ha a munkához bérpótlék is kapcsolódna, például éjszakai pótlék, vagy túlóra, ezeket is meg kell fizetni.

Munkáltatói közteher fizetés

Ez is nagyon egyszerűen történik. A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazott munkavállaló esetében a minimálbérhez kötötten fizeti a közterhet.

Ez az összeg alkalmi munka esetén a tágyhónap első napján érvényes minimálbér 1%-a, azaz az új bérösszegek alapján 2.700 forint/fő/nap, mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál munkavállalónként 0,5%-a, azaz 1.300 forint/fő/nap. (Lásd: Efo tv. 8.§ (2) bekezdése)

Ez a kedvezményes közteher fizetés legfeljebb a minimálbér kétszeres összegéig alkalmazható.

A befizetési kötelezettséget a tárgyhót követő 12-éig kell teljesíteni a NAV-hoz. Ez a befizetés minden munkáltatói közteher teljesítéssel kapcsolatos feladatot kivált.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szerinti közteher fizetés akkor alkalmazható, ha a munkáltató betartja az ezzel kapcsolatos létszám- és foglalkoztatási idő korlátokat is.

Munkavállalók

A munkavállaló az egyszerűsített foglalkoztatás keretében kapott munkabére után nem fizet társadalombiztosítási járulékot és meghatározott összeg alatt személyi jövedelem adót sem.

Ez az összeghatár, az úgynevezett mentesített keretösszeg.

2024-ben a mentesített keretösszeg napi összege a napi minimálbér, illetve a napi garantált bérminimum 130%-a, azaz 15.951 forint, illetve 19.487 forint. (Lásd: Efo.tv. 9.§ (2) bekezdése)

Társadalombiztosítási ellátások

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló ez alapján a foglalkoztatása alapján nem minősül biztosítottnak, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra (üzemi baleset esetén), és álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot, a társadalombiztosítás többi ellátására (például táppénzre) nem.

Nyugdíj

A nyugellátás számítási alapja mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 1,4 százaléka – 3.700 forint/nap, alkalmi munkánál 2,8 százaléka – 7.500 forint/nap. (Lásd: Efo. tv. 10.§ (2) bekezdése)

 Forrás: ado.hu