A cikksorozat második részeként a családos munkavállalókat illető személyi jövedelemadó kedvezmények szabályaiba szeretnék egy rövid betekintést nyújtani.

A gyermeket nevelő munkavállalókat számos adókedvezmény illeti meg, ilyen kedvezményként nevesíti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szjatv.) a családi kedvezményt, a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 30 (harminc) év alatti anyák kedvezményét.

  1. Családi kedvezmény

Talán a legismertebb személyi jövedelemadó kedvezmény a családi adókedvezmény. Családi adókedvezmény igénybevételére az a szülő jogosult, aki eltartott gyermeke után családi pótlékra jogosult.

Családi adókedvezményt a felek választása szerint az anya vagy az apa is igénybe veheti, illetve a. kedvezmény a szülők között megosztva is igénybe vehető. A családi kedvezmény azonban egy gyermek után csak egyszeresen vehető igénybe.

Az igénybe vehető családi kedvezmény összege az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számától függ. Az Szjatv. 29/A. § (2) bekezdése alapján „A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a) egy eltartott esetén 66 670 forint, b) kettő eltartott esetén 133 330 forint, c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.” Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy egy gyermek esetén nettó 10.000.-Ft, két gyermek esetén – gyermekenként - nettó 20.000.-Ft, három vagy több gyermek esetén – gyermekenként – nettó 33.000.-Ft-al több marad a családok zsebében.

Az Szjatv. 29/A. § (2a) bekezdése továbbá kimondja, hogy „...családi kedvezmény minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe.”

A családi járulékkedvezmény összege a családi kedvezmény adóalappal, adóelőleg-alappal szemben nem érvényesített részének a 15 százaléka, de legfeljebb a magánszemély által fizetendő tb-járulék (bizonyos esetekben nyugdíjjárulék) összege.

  1. Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

Az Szjatv. 29/D. § (1) bekezdése alapján „A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] – minden más kedvezményt megelőzően – a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményével csökkenti.”

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák teljes mértékben mentesülnek a 15%-os mértékű SZJA megfizetési kötelezettség alól. Ez a mentesség nem zárja ki a családi kedvezmény igénybevételét. Az anya vagy a saját munkavállalói TB járulékából, vagy az apával közösen érvényesítheti a gyermekek után járó családi adókedvezményt.

A kedvezményre az anya annak a hónapnak az első napjától jogosult, amelyben akár csak egy napig is – négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül. A jogosultság végleges, felnőtt gyermekek után is igénybe vehető, ha az anya legalább négy gyermek után legalább 12 évig családi pótlékra volt jogosult.

Fontos azonban, hogy a kedvezmény nem kerül automatikusan elszámolásra, az Szjatv. 29/D. § (6) bekezdése alapján „A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye érvényesítésének feltétele az anya adóbevalláshoz tett nyilatkozata, amelyen fel kell tüntetni a (3), illetve (3a) bekezdés szerinti gyermekek nevét, adóazonosító jelét (ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem állapított meg, a természetes személyazonosító adatait), valamint – ha a kedvezményre való jogosultság nem állt fenn az adóév egészében – a jogosultság megnyíltának vagy megszűntének napját és a (2) bekezdés szerinti összeget.”

  1. 30 év alatti anyák kedvezménye

30 év alatti anyák kedvezményének igénybevételére jogosult az a 25 év feletti, de a 30. életévét be nem töltött anya, aki a vér szerinti vagy gyermekére, vagy a várandós nő a magzatra tekintettel családi adókedvezmény érvényesítésére jogosult utoljára annak az év decemberében, amiben a nő betölti a 30. életévét.

A 30 év alatti anyák kedvezményének összege 2023-ban havonta legfeljebb 499.952.-Ft, ami 74.993.- adómegtakarítást jelent az adózó számára, hasonlóan a 25. év alatti fiatalok adókedvezményéhez.

A kedvezmények sok esetben, csak önállóan érvényesíthetőek. Az Szjatv. 29/G. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „A 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.”, így látható, hogy a 30 év alatti anyák kedvezménye szűk körben kiegészíthető egyéb adókedvezményekkel is.

 

Forrás:

Családi kedvezmény: https://nav.gov.hu/ado/szja/szja-kedvezmenyek-2023/csaladi-kedvezmeny

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye: https://nav.gov.hu/ado/szja/szja-kedvezmenyek-2023/negy-vagy-tobb-gyermeket-nevelo-anyak-kedvezmenye

30 év alatti anyák kedvezménye: https://nav.gov.hu/ado/szja/30_ev_alatti_anyak_kedvezmenye

  1. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.tv

 

dr. Eszterle Alexandra

Ügyvédjelölt, Munkaügyi szakjogász