A jogalkotó számos esetben korlátozza vagy egyenesen tilalmazza a meghatározott helyzetben vagy meghatározott alanyi körbe tartozó munkavállalók munkaviszonyának megszüntetését. Ilyen felmondási védelem illet meg az érdekképviseleti szervek védett tisztségviselőit is, amelynek pontos feltételeit és szabályait jelen cikk hivatott összefoglalni.

A munkavállalókat védő szabály a felmondási tilalmak és korlátozások alkalmazása, amelyek egyes munkavállalói körök és a munkavállalók bizonyos élethelyzetei során kifejezetten tiltják vagy jelentős mértékben korlátozzák a munkáltató jogát a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésére.

A munkavállalók személyét érintő bizonyos méltányolható körülmények fennállása esetén a jogszabály meghatároz néhány abszolút jellegű tilalmat, amikor a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkavállaló munkaviszonyát. A felmondási tilalom figyelmen kívül hagyása a munkáltató felmondását jogellenessé teszi. A munka törvénykönyve a felmondási tilalmak mellett nevesít néhány relatív jellegű felmondási korlátozást is, amely szerint, habár a munkáltatói felmondás nem tilalmazott, azonban arra csak bizonyos korlátozásokkal vagy többlet kötelezettségek teljesítése mellett van lehetősége a munkáltatónak. Ilyen felmondási korlátozás vonatkozik többek között a nyugdíjkorhatár betöltése előtt álló munkavállalókra, illetve egyes tisztségeket betöltő munkavállalókra is.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 273. § (1) bekezdése alapján „A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges – a (3) bekezdés szerint megjelölt – választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló (a továbbiakban: tisztségviselő) munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez, valamint a munkáltató tisztségviselőt érintő 53. § szerinti intézkedéséhez.”

Bizonyos szakszervezeti tevékenységet végző munkavállalók esetében tehát korlátozott a munkáltatói felmondás lehetősége, hiszen a szakszervezet választott tisztségviselője jogviszonyának - jogszerű és érvényes - munkáltatói felmondással történő megszüntetéséhez harmadik személy, a szakszervezet, előzetes egyetértésére van szükség.

Ez a felmondási korlátozás az effektív munkavállalói érdekképviseleti tevékenység védelmében született, amelynek hiánya munkáltatói oldalról visszaéléshez vezethetne, ezzel ellehetetlenítve az érdekképviseleti tevékenységet.

A 273. § (1) bekezdése szerinti választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalónak (továbbiakban: védett tisztségviselő) minősül az önállónak minősülő telephelyen foglalkoztatott tisztségviselők közül a szakszervezet által kijelölt munkavállaló, de csak a jogszabály által korlátozott számú tisztségviselő vonatkozásában. A (3) bekezdés alapján, ha a munkavállalóknak a naptári év első napján a megelőző naptári évre számított átlagos statisztikai létszáma az ötszáz főt nem haladja meg, a szakszervezet egy főt, az ötszáz főt meghaladja, de az ezer főt nem haladja meg, két főt, az ezer főt meghaladja, de a kétezer főt nem haladja meg, három főt, a kétezer főt meghaladja, de a négyezer főt nem haladja meg, négy főt, a négyezer főt meghaladja, öt főt jogosult védett tisztségviselőnek kijelölni. A szakszervezetnek írásban kell bejelenteni a védett tisztségviselő személyét a munkáltató felé, ennek elmaradása esetén a védelem nem illeti meg a munkavállalót.

Fontos megjegyezni, hogy a védett tisztségviselőt nem csupán a megbízatásának idejére, hanem a megbízatás megszűnését követő akár hat hónapig is megilleti, ha tisztségét már legalább tizenkét hónapig betöltötte.

A védelemben részesülő munkavállaló helyett a szakszervezet akkor jogosult másik munkavállalót megjelölni, ha a védett tisztségviselő munkaviszonya vagy szakszervezeti tisztsége megszűnt.

A védett tisztviselőkön túl egyébként a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet alapszabály szerinti legfelsőbb szerve által megjelölt egy tisztségviselőt is megilleti a felmondási védelem.

Tehát ahhoz, hogy a munkáltató egyoldalú hátrányos intézkedésként a szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyát megszüntesse előzetesen meg kell keresse a szakszervezetet és be kell szerezze a szakszervezet egyetértését az intézkedés végrehajtásához. A munkáltató megkeresésére a szakszervezet nyolc napon belül válaszol, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért-e. Amennyiben a szakszervezet nem ért egyet a tisztségviselő munkaviszonyának megszüntetésével, úgy ezt az egyet nem értés indokaival együtt nyolc napon belül megküldi a munkáltatónak. Ebben az esetben a munkáltató jogszerűen nem szűntetheti meg a tisztségviselő munkaviszonyát. Fontos azonban, hogy a munkáltató peres eljárásban kérheti a bíróságot a nyilatkozat pótlására, ha a szakszervezet indokaival nem ért egyet.

Ha azonban a szakszervezet a nyolc napos határidőben nem nyilatkozik a munkáltató írásbeli megkeresésére, az a szakszervezet egyetértésnek minősül és így a tisztségviselő munkaviszonya megszüntethető. (BH2007. 385.).

Ha védett tisztségviselő munkaviszonyát a szakszervezet egyetértése nélkül szűntette meg a munkáltató, úgy a munkavállaló a 83. § (1) ad) pontja alapján akár a munkaviszony helyreállítását is kérheti.

 dr. Eszterle Alexandra

Ügyvédjelölt, munkajogi szakjogász

 

Az írás egy szakmai cikksorozat része, a szakértőkről itt olvasható bővebb információ.