Kényszerhelyzet alakult ki a magyar munkaerőpiacon, nem mindegy azonban, hogy milyen módon kezeli ezt a kormány – erről beszélt az ado.hu-nak a Vasas Szakszervezet alelnöke azután, hogy a kormány új szabályokat alakítana ki a vendégmunkásokra. Az érdekképviseleti vezető és más kollégája is felvetette, hogy vajon mennyiben hathatnak a kormány elképzelései a magyar dolgozók bérére.

A jelek szerint a kormány a legegyszerűbb módját választja a munkaerőhiány enyhítésének. Nem az oktatás felfuttatásában, a nagyobb hozzáadott értékű munkafolyamatok meghonosításában és az erre alkalmas munkaerő képzésében látja a jövőt, továbbra is a munkaalapú társadalom építése áll a középpontban, az uniós országok többségével szemben. Az elmúlt 13 év gazdaságpolitikájának logikus fejleményeként mind nagyobb szerepet kapnak a távoli országokból érkező vendégmunkások. Itthon ugyanis nem nagyon találni olyan munkaerőt, amely az országba hatalmas állami támogatással csalogatott nagyvállalatok igényeit kielégítenék. Az ország keleti részén relatíve magas ugyan a munkanélküliség, de az ott élők képzettség hiányában nem mindig alkalmasak a betanított munkára sem. A valamelyest magasabb képzettséggel rendelkezők közül pedig sokan inkább külföldön keresik a boldogulást.

A kormány várakozásai szerint 2030-ig legkevesebb félmillió új munkahely jön létre, leginkább az országba települő akkumulátor és egyéb, alacsony hozzáadott értéket termelő gyáraknak köszönhetően. Az ezekben a gyárakban folyó, alacsony képzettséget igénylő munkafolyamatok ellátásában lehet szerepük a jellemzően Távol-Keletről érkező vendégmunkásoknak. Az ő alkalmazásuknak feltételeit szabályozza a kormány által az Országgyűlésnek a napokban benyújtott törvényjavaslat. Az előterjesztés szerint a kormány elkötelezett a magyar munkavállalók munkahelyeinek megőrzése mellett. 

Tovább dolgozhatnak a nyugdíjasok a közszférában

Egy friss kormányrendelet nyomán nemcsak augusztus végéig, hanem korlátozás nélkül dolgozhatnak nyugdíjasok ellátásuk folyósítása mellett a szociális- és oktatási intézményekben.

Mind a munkaadókat, mind a nyugdíj mellett munkát végzőket jelentősen érinti, hogy 2022. szeptembertől változott a jogszabály, lehetővé téve, hogy meghatározott területeken történő foglalkoztatás esetén nem kell szüneteltetni a nyugdíj folyósítását közszférában történő munkavégzés esetén.

A mentesítés a közfeladatok folyamatos ellátása érdekében először egy meghatározott időtartamra, 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig tette lehetővé, hogy a korábbiaktól eltérően nem kerül szüneteltetésre azon személy öregségi nyugdíja, korhatár előtti ellátása, szolgálati járandósága, átmeneti bányászjáradéka, illetve táncművészeti életjáradéka ( a továbbiakban együtt: ellátása),

  • aki szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve
  • köznevelési vagy szakképző intézményben

folytat keresőtevékenységet az ellátás mellett.

Új rendelkezés, új időtartam

Már határozatlan a mentesítés időtartama: a 159/2023.(IV.28.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Kormányrendelet) módosította az ellátás folyósításának szüneteltetése alóli mentesítés szabályait, hatályon kívül helyezve a korábbi időpontot, a 2023. augusztus 31-ig történő mentesítést, így már nem csak 2023. augusztus 31-ig, hanem ezt követően is mód van az ellátások melletti, közszférában történő feladatellátásra.

Bővül a kör

A Kormányrendelet újabb területtel bővítette a közszférában az ellátás folyósítása melletti feladatellátás lehetőségét, kiterjesztve azt az érettségi vizsga, középiskolai tanulmányi verseny szervezése érdekében az Oktatási Hivatalnál, vagy a kormányhivataloknál történő foglalkoztatásra, megbízásra.

268/2022.(VII. 29.) Korm. rendelet és a 269/2022.(VII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti mentesítés a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C §-a alapján történő nyugellátás folyósításának szüneteltetési kötelezettsége alól ad felmentést, mely szüneteltetésre a nyugdíjas személy ott megnevezett tizennégy féle jogviszonyban, közszférában történő foglalkoztatása alatt kerül sor. (Ugyanígy rendelkezik a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11/A§-a is.)

A mentesítés továbbra is csak a fent meghatározott területeken, kizárólag a fenti feladatokat ellátó foglalkoztató esetében áll fenn, nem vonatkozik a közszféra többi, egyéb feladatot ellátó foglalkoztatójánál végzett tevékenységre, ahol nem történt változás az ellátás folyósításának szüneteltetésére vonatkozó szabályoknál.

 

Forrás: ado.hu