Tizenhat év felett is még hosszabb ideig részesülhet árvaellátásban az, aki tanulmányai mellett rövidebb-hosszabb időre munkát vállal. Részletezzük a szabályozást. Az ado.hu írása.

Árvaellátásra a tizenhat év feletti gyermek is jogosult, ha nappali tagozatos tanulmányokat folytat középfokú képzésben, szakképzésben vagy felsőfokú képzésben.

Ebben az életkorban, különösen felsőfokú képzésnél már gyakran előfordul, hogy az árva az iskolai szünetben, vagy akár a tanév során is dolgozik tanulmányai mellett.

Felmerül a kérdés, hogy az önálló jövedelem vajon befolyásolja-e az árvaellátást.

Árvaellátásra az a gyermek jogosult, akinek szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett a halála időpontjában betöltött életkorra előírt mértékű szolgálati idővel.

Ha a kellő mértékű szolgálati idővel a szülő nem rendelkezett, kivételes méltányosságból állapítható meg a nyugellátás.

Az egészségi probléma, azaz a megváltozott munkaképesség is jogosító feltétel lehet:

  • ha a szülő elhalálozása a gyermek tizenhatodik (illetőleg oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek esetében legfeljebb a huszonötödik) életévének betöltése előtt következett be és a gyermek ekkor már megváltozott munkaképességű volt,
  • továbbá akkor, ha az árva az árvaellátás folyósításának megszűnése előtt vált megváltozott munkaképességűvé.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a megváltozott munkaképesség tartamára jár.

Tizenhat éves korig alanyi jogon jár az árvaellátás, azaz függetlenül attól, hogy az árva folytat-e tanulmányokat.

A gyakorlatban azonban a tankötelezettségre figyelemmel szinte minden esetben tanul is az árva.

A tizenhatodik életév betöltését követően az árvaellátás akkor jár, ha a gyermek nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt.

Ez esetben az árvaellátás a tanulmányok időtartamára, legfeljebb azonban a huszonötödik életév betöltéséig jár.

A huszonötödik életévét betöltött, felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytató személy árvaellátásának meghosszabbítása az első – alap és mester – vagy osztatlan – képzésben, az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányok idejére, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt meg nem haladóan, legfeljebb a huszonhetedik életév betöltéséig engedélyezhető.

Ha az árva betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága, várandóssága,gyermekszülés, vagy három évesnél fiatalabb gyermekének gondozása miatt egyéni munkarenddel, vagy egyéni tanulmányi renddel végzi tanulmányait, ebben az esetben is jogosult az árvaellátásra.

Akkor is jogosult a gyermek az árvaellátásra, ha huszonöt évesnél fiatalabb, és felnőttképzésben vesz részt, ha a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.

Meghatározott esetben a tanulói, hallgatói jogviszony, felnőttképzési jogviszony szünetelésének időtartamára is jár az árvaellátás.

Az árvaellátásra való jogosultságot ugyanis nem érinti, ha a középiskolai tanuló tanulói jogviszonya, illetve a felsőoktatási intézmény hallgatójának hallgatói jogviszonya illetve a felnőttképzési jogviszony betegség vagy szülés miatt szünetel.

Iskolai tanulmányok folytatása címén az árvaellátás a tanulmányok befejezése hónapjának végéig, a nyári tanulmányi szünet időtartamára is jár.

Abban az esetben, ha az árva folyamatosan tanul, de tanulmányi szint váltása történik, azaz a középiskolai tanulmányok befejezését követően azonnal felsőfokú képzés kezdődik, a tanulmányok folytatása folyamatosnak tekintendő.

A felsőfokú tanulmányok megkezdéséről szóló oktatási intézmény által kiadott igazolás benyújtásakor az árvaellátás visszamenőlegesen a nyári szünet időtartamára is kifizetésre kerül.

A tanulói, hallgatói jogviszonyt rendszeresen igazolni kell.

Fentiekből látható, hogy az árva életkora szerint tizenhat év felett is még hosszabb ideig részesülhet árvaellátásban, amikor a tanulmányai mellett rövidebb-hosszabb időre a nyári szünetben, de gyakran a tanév alatt is munkát vállalhat.

Keresete, jövedelme azonban nem fogja érinteni az árvaellátás folyósítását, mert nincs olyan kizáró rendelkezés, amely ezt tartalmazná.

Forrás: ado.hu