A társadalombiztosítási ügyintézés során fontos ismerni azt is, hogy milyen következményei vannak a hibáknak: a késedelmes adatszolgáltatásnak, az adatszolgáltatás elmaradásának, a bejelentési, nyilvántartási kötelezettség nem teljesítésének – figyelmeztet az adó.hu.

nyugdíjtörvény 91. paragrafusa szerint, ha a kötelezett a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére történő, jogszabályban meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, illetve a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségét nem teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti, illetve annak nem az előírt módon tesz eleget, mulasztási bírságot köteles fizetni.

A mulasztási bírság összegének nagyságrendje az adott jogsértő magatartás körülményeinek mérlegelésével kerül meghatározásra a törvényben foglalt összeghatárok figyelembevételével. Az összeghatár keretei közötti bírságolásnál lehetőség van a mulasztás súlyának, esetleges gyakoriságának, a mulasztó magatartásának figyelembevételére, értékelésére – írja a portálon Molnárné Balogh Márta tb-szakértő.

  1. január 7-től módosult a nyugdíjtörvény: 50 ezer forinttól 500 ezer forintig, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 1 millió forintig terjedő összegben meghatározva a mulasztási bírság összegét.

A mulasztási bírságot változatlanul az ügyben eljárt nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell befizetni.

Fizetési kedvezmény kérelemre méltányosságból

Sokak számára nyújthat segítséget, hogy a mulasztási bírság összegének megfizetésével kapcsolatos fizetési nehézség esetén kérelemre lehetőség van a mulasztási bírságtartozás méltányosságból történő mérséklésére, elengedésére, részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére.

A bírság mérséklésének vagy elengedésének engedélyezésénél az eset összes körülményét mérlegelni kell, különösen a mulasztás keletkezésének körülményeit, annak súlyát és gyakoriságát.

Abban az esetben azonban nem engedélyezhető fizetési kedvezmény, ha a mulasztás a kötelezett szándékos magatartásának következménye.

  1. július 1-jétől nem kell illetéket fizetni a fenti fizetési könnyítés iránti kérelem esetén a kérelem engedélyezése iránti eljárásban.

Forrás: 24.hu