Kocsma nyitásához egyéni vállalkozóként milyen szakképzettségre van szükség, illetve van-e egyáltalán szükség szakképzettségre? Olvasói kérdésre – egyéb tevékenységekkel összefüggő szakképesítési követelményekre is tekintettel – dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvéd válaszolt az Adózóna oldalán.

Az olyan vendéglátó tevékenység esetén, ahol jellemzően helyben fogyasztása céljából főként italok forgalmazása történik, például bár, borozó, söröző, kocsma, kimért italok fogyasztására szolgáló italüzlet, kávézó stb., csak regisztráció szükséges, melyet itt tehet meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal oldalán: https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/ugyleiras/F0011-S0071-U0005.

Italszolgáltatás tevékenységet csak FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél folytathat. 2021. július 1-jétől a FELIR azonosítóval rendelkező élelmiszer-vállalkozó a jegyzőnél tett bejelentést követően jogszerűen végezhet vendéglátó tevékenységet.

Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. ITM rendelet 1. mellékletét kell először megvizsgálni. 2021. szeptember 1. napjától ugyanis ez az ITM rendelet lényegesen módosította azt, hogy mely munkakörök betöltése, tevékenységek végzése van képesítéshez kötve.

Számos esetben megszűnt a képesítési követelmény, így az élelmiszerértékesítés, hús-, hentesáru- és halértékesítés, étrendkiegészítők és gyógynövények értékesítése, kozmetikai termék és háztartási-vegyi cikk értékesítése, jármű és járműalkatrész értékesítése, kertészeti cikk értékesítése, gépek, gépi berendezések, épületgépészeti berendezések és villamossági cikkek értékesítése, építőanyagok értékesítése, gázpalack-értékesítése, sportszer és játék értékesítése, óra és ékszer értékesítése, fotócikk-értékesítése, optikai cikkek értékesítése, kedvtelésből tartott állatok és állateledel értékesítése, zálogházi és aukciós tevékenység, régiségek és műtárgyak értékesítése, hulladékkereskedelem esetén.

A rendelet 1. § és 2. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott önálló tevékenységek – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az 1. mellékletben foglalt táblázat B. vagy D. oszlopában szereplő képesítéssel végezhetők.

(2) Az 1. mellékletben szereplő tevékenységek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat B. oszlopában szereplő választható szakma, részszakma, szakképesítés, egyéb képesítés helyett elfogadható a táblázat E. oszlopában szereplő, a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés is. Az 1. mellékletben foglalt táblázat B. oszlopában szereplő részszakma gyakorlója a részszakma keretében ellátható tevékenységi körében jogosult a szabályozott tevékenység végzésére.

(3) Az (1)–(2) bekezdés nem alkalmazandó a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint az 1. mellékletben meghatározott tevékenységet folytató, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatókra, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni.

2. § A nem önálló tevékenység végzése esetében a tevékenységvégzés szakmai felügyeletét az önálló tevékenység végzésére jogosító szakmával, képesítéssel vagy végzettséggel rendelkező személy biztosítja.

A melléklet 65. pontja alapján a „Meleg és hideg ételek, cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt, italok kiszolgálása [ide nem értve a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. kormányrendelet 28. § b) pontjában meghatározott büfétermékek forgalmazását]” esetén a választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység esetén: pincér – vendégtéri szakember  (pincérsegéd)  vendégtéri szaktechnikus; továbbá nem önálló tevékenység ezen követelmény nélkül végezhető. A 66. pont alapján „Meleg és hideg ételek, italok készítése [ide nem értve a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. kormányrendelet 28. § b) pontjában meghatározott büfétermékek elkészítését]” esetén pedig a választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység esetén: szakács (szakácssegéd), szakács szaktechnikus, diétás szakács, vendégtéri szaktechnikus. Ebben az esetben is végezhető nem önálló tevékenység ezen követelmény nélkül.

Forrás: adozona.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!