A szolgálati idő mértéke, hossza meghatározó jelentőségű a nyugdíj jogosultság és a nyugdíj összege szempontjából is. A szolgálati idő elsősorban biztosítási jogviszony alapján keletkezik. Nézzük meg, lehetséges-e akkor is szolgálati időt szerezni, amikor azért nincs biztosítási jogviszony, mert nappali tagozatos felsőfokú tanulmányokat folytat valaki.

1998. előtti felsőfokú tanulmányok

1998. január 1-je előtt a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok ideje szolgálati időnek minősült az öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz, utána azonban már nem.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 41.§-a szerint szolgálati időként kell figyelembe venni az öregségi nyugdíj esetén az 1998. január 1-je előtt felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok idejét legfeljebb a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges mértékben.

Hozzátartozói nyugellátás esetén ez a tanulmányi idő az 1998. január 1-jei időpontra tekintet nélkül szolgálati időnek számít.

A felsőfokú tanulmányokkal szerzett szolgálati idő a tanulmányok kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig tartó időszak, beleértve a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is.

Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok esetén szolgálati időként legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges időtartam vehető figyelembe.

Külföldi felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok időtartama szolgálati időként akkor ismerhető el, ha a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítvány, oklevél Magyarországon egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint, illetve akkor, ha a külföldi résztanulmányok ideje a hazai felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányi időbe beszámításra került.

A külföldi tanulmányi időnél a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok idején külföldön meghatározott időtartamot lehet szolgálati időként figyelembe venni.

Megállapodás-kötés

A másik lehetőség a megállapodás kötés szolgálati idő szerzése céljából a felsőfokú tanulmányok idejére.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.évi CXXII. törvény 48. §-a alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél:

felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének (ideértve a doktorandusz képzést is) szolgálati időként történő elismerésére megállapodás köthető.

A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 22%.

A 22%-os nyugdíj járulék fizetésével, a minimálbér – 2022-ben 200.000 forint – alapul vételével köthet megállapodást szolgálati idő szerzése céljából az a nagykorú személy, aki a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejét kívánja szolgálati időként elismertetni.

„Nők 40” kedvezményes nyugellátás

A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultságnál nem lehet szolgálati idő szerzésére kötött megállapodással jogosultsági időt szerezni.

Ha azonban a szükséges mértékű jogosultsági idő más időszakokból összegyűjtésre kerül, a kedvezményes nyugellátás összegének meghatározásánál természetesen a megállapodás kötéssel szerzett szolgálati idő is beszámításra kerül, az nem vész el.

Ugyanígy az 1998. előtti felsőfokú, nappali tagozatos tanulmányok idejére szerzett szolgálati idő sem jogosultsági idő a „nők 40” kedvezményes nyugellátásánál.

Munkavégzés az egyetemi évek alatt

Végezetül lehetséges még egy harmadik módon is szolgálati időt szerezni a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok ideje alatt. Egyre gyakrabban előfordul ugyanis az, hogy az egyetemista fiatal részmunkaidőben dolgozik nappali tagozatos tanulmányai mellett részben jövedelem szerzés érdekében, részben jövőbeni munkahelye megtalálása céljából. Ezzel a részmunkaidős munkaviszonnyal is biztosítottá válik nevezett, ami természetesen szolgálati időt is jelent számára.

Forrás: ado.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!