2022-től kedvező adózási szabályok vonatkoznak a céges kerékpár juttatására a személyi jövedelemadó és a társasági adó terén. Cikkünkben összefoglaljuk a kedvezményes juttatás feltételeit, valamint kitérünk a kerékpár biztosításának áfa-vonzatára is – írja az ado.hu.

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) adómentes bevételekről szóló 1. számú mellékletébe 2022. január 1-jétől bekerült rendelkezés értelmében mentes az szja alól a kifizető által biztosított – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített – kerékpár magáncélú használata.

Ahhoz tehát, hogy egy magánszemély részére adómentesen lehessen kerékpárt biztosítani, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük.

A juttatásban részesülő kapcsolata a juttatóval

Az Szja tv. értelmében adómentesség a “kifizető által biztosított” használatra vonatkozik. A törvény nem írja elő, hogy a juttatásban részesülő magánszemély a kifizető munkavállalója legyen. A kerékpár használatát tehát szja-mentesen lehet biztosítani akár a munkaviszonyban nem álló ügyvezető, a tagok, a vállalkozással megbízási viszonyban álló magánszemély vagy például a munkavállalók családtagjai részére is. (Látni fogjuk, hogy a társasági adó rendszerében ettől eltérően alakul a szabályozás.)

A juttatás tárgya

A törvényi előírás értelmében az adómentes juttatás tárgya csakis kerékpár, méghozzá kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített kerékpár lehet. Nem vonatkozik tehát a mentesség kerékpárnak nem minősülő eszközökre, például rollerre, gördeszkára, robogóra, mopedre stb.

Ahhoz, hogy adómentesen lehessen biztosítani a használatát, a kerékpárra teljesülnie kell annak a feltételnek, hogy kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített lehet. Azon járműveknél, amelyeken a pedáltól független kapcsolóval, például gázkarral is működtethető az elektromos rásegítés, már nem igaz, hogy a motor csupán segíti a jármű hajtását, ezek már emberi erő nélkül is hajthatóak. Mivel ilyen esetben nem teljesül a “motorral segített” kritérium, az ilyen járművek használatának biztosítására nem terjed ki a mentesség.

Megjegyezzük, hogy az Szja tv. nem tartalmaz önálló definíciót a kerékpárra, ezért annak meghatározásakor, hogy mely járművek minősülnek kerékpárnak, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) előírásaiból tudunk kiindulni. A KRESZ 1. számú függelék II. fejezetének r/1. pontja pedig eleve úgy rendelkezik, hogy a kerékpár “olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti”. Az ezen előírásnak meg nem felelő jármű tehát nem is minősül kerékpárnak, így a használatának biztosítására már ebből kifolyólag sem vonatkozik a 2022-tól beiktatott új mentességi szabály.

A juttatás formája

Az Szja tv. kizárólag a kerékpár magáncélú használatának biztosítását tette adómentessé, a mentesség nem terjed ki arra az esetre, ha a kifizető a magánszemély tulajdonába adja a kerékpárt. A használat formájára nézve viszont nem tartalmaz megkötést a jogszabály. Adómentes lehet az is, ha a kifizető megvásárol kerékpárokat, majd azokat adja a magánszemélyek használatába, de az is, ha a kifizető más tulajdonában álló kerékpárok használatát biztosítja, például bérel a magánszemélyek számára kerékpárokat, vagy kerékpármegosztó rendszer szolgáltatását veszi igénybe. Az sem feltétel, hogy egy adott kerékpár egy magánszemélyhez legyen rendelve, tehát akár a kifizető tulajdonában álló, akár kölcsönzött kerékpárról van szó, a használat biztosítása akkor is adómentes, ha a lehetőséggel mindig azok a magánszemélyek élnek, akiknek aktuálisan szükségük van kerékpárra.

A kerékpárhasználat akár cafeteria keretében is biztosítható, amennyiben a kifizető felveszi ezt a választható juttatások közé.

Kerékpárhoz kapcsolódó egyéb szja-mentes juttatások

Amennyiben a 2022-től bevezetett adómentesség törvényi feltételei teljesülnek, a juttatás adómentes lesz, még akkor is, ha a magánszemély kizárólag magáncélra használja a kerékpárt. Önmagában abból viszont, hogy valamely kritériumnak nem felel meg a juttatás, még nem következik feltétlenül, hogy az szja-köteles lesz. Amennyiben ugyanis a juttatott jármű a munkavégzés eszköze – mint például a biciklis futárok esetében -, annak használatára tekintettel az Szja tv. 4. § (2a) bekezdésének előírása értelmében nem keletkezik bevétel, következésképpen szja-kötelezettség sem – akkor sem, ha a juttató tevékenységének hatókörében történő hasznosítás, használat, igénybevétel mellett egyébként az igénybevétel során nem zárható ki a magáncélú hasznosítás, használat, igénybevétel.

Munkavállalónak egyéb módon is adható a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódóan szja-mentes juttatás. Az Szja tv. 25. § (2) bekezdés b) pontja értelmében ugyanis a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén költségtérítés címén a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 15 forint értékben kap a magánszemély.

A 15 Ft/km térítésnek nem feltétele, hogy a munkavállaló gépjárművel történő bejárást igazoljon, a jogalkotó üzemanyag-számla bemutatását sem írja elő. Ezen juttatás ezért akár kerékpárral történő munkába járás esetén is adható szja-mentesen.

Forrás: ado.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!