Útlevéllel rendelkező ukrán menekült munkát vállalna Magyarországon, egy cég karosszérialakatos munkakörben tudná foglalkoztatni. Szakmai képesítéséről papírt nem tud felmutatni. Kérdéses, hogy alkalmas lesz-e a munkakör betöltésére. Alkalmazhatja-e a cég? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd válaszolt.

Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 86/2022. kormányrendelet szerint a menedékes Magyarország területén engedélymentesen jogosult munkát vállalni, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozások valamelyikében dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

További könnyítés, hogy a felsorolt foglalkozások közé nem tartozó munkakörben a munkavállalási engedélyt a vonatkozó rendelet (a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. kormányrendelet) adott pontjaiban meghatározott szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni. Így például nincs szükség érvényes munkaerőigényre, a munkavállalási engedély iránti kérelmet nem kell elutasítani, ha adott feltételek nem teljesülnek. A menedékes foglalkoztatásának bejelentésére a harmadik országbeli állampolgárok esetén alkalmazandó általános szabályok irányadók.  

Menedékesnek minősül a rendelet szerint a Magyarország által menedékesként a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (Met.) 19. § a) pontja szerint védelemben részesített (az Európai Unió Tanácsa – a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i, 2001/55/EK tanácsi irányelvben  meghatározott eljárás szerint – ideiglenes védelemre jogosultként elismert) 

– az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgár, 

– az a hontalan személy vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgár, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve 

– a fentiek szerinti személynek a tanácsi határozatban megjelölt családtagja. 

A végzettség tekintetében: a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. KHVM-rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerint a járműfenntartó tevékenységgel összefüggő műszaki munkát – a járművek mosását kivéve – közvetlen szakmai felügyelet nélkül csak olyan személy végezheti, akinek a tevékenységhez az 1. számú mellékletben meghatározott vagy annál magasabb fokú, a szakiránynak megfelelő képesítése van. Az 1. számú melléklet 1. pontja szerint járműfődarab és karosszéria cseréje autószerelő szakmunkás képesítéssel, a 3. pont alapján jármű karosszériák és tartozékaik kisjavítása, futójavítása, karosszériaelemek, illetőleg autószerelő közreműködésével a teljes karosszéria cseréje karosszérialakatos szakmunkás képesítéssel végezhető. Ebből az következik, hogy közvetlen szakmai felügyelet esetén a végzettséget igazoló irat bemutatása nélkül is foglalkoztatható az érintett személy. 

Forrás: Adózóna