Köteles-e a munkáltató dioptriás szemüveget biztosítani a fizikai dolgozójának? – kérdezte az Adózóna olvasója. Surányi Imréné okleveles közgazda válaszolt.

A kérdés konkrétan így szólt: "Fizikai munkavállalók esetében (például hegesztő munkakörben) köteles-e a munkáltató szemvizsgáló szalonban elkészített dioptriás szemüveget biztosítani, ha a munkavállalónak szüksége van rá? Ennek a szemüvegnek az elszámolása hogyan történik a munkáltató részéről?"

A fizikai munkavállalók esetében nincs a szemüveg juttatására vonatkozó külön előírás, azonban a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése, a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelezettségeit.

Az Mvt. 54. §-a szerint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket:

• a veszélyek elkerülése,

• a nem elkerülhető veszélyek értékelése,

• a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése,

• az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére,

• a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása,

• a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel,

• egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására,

• a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest,

• a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása.

Az Mvt. a kockázatkezelésre, a védőeszközök biztosítására vonatkozó részletes szabályokat is tartalmaz.

Mindezt figyelembe véve, ha például a munkavállalónak hegesztő munkakörben szüksége van a dioptriás szemüvegre, a biztonságos munkavégzés érdekében – véleményem szerint – indokolt, hogy azt a munkáltató biztosítsa számára. Ebben az esetben alkalmazható a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 4. § (2a) bekezdés a) pontja. Ennek értelmében nem keletkezik bevétel (azaz adókötelezettség), ha valamely személy (cég, szervezet) a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosít olyan eszközt, szolgáltatást, amelynek használata, igénybevétele a munkavégzés, a tevékenység ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként történik, ideértve a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek a munkavédelemről szóló törvény előírásai szerint a munkáltató felelősségi körébe tartozó biztosítását is. Ez akkor is igaz, ha nem zárható ki egyébként a magáncélú használat, igénybevétel.

Tehát, ha a munkáltató vállalja a nevére szóló számla alapján a szemüveg költségének viselését, azt személyi jellegű egyéb kifizetésként számolhatja el, a munkavállalónak pedig a juttatás miatt nem keletkezik adókötelezettsége.

Forrás: adozona.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!