Garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalónak a munkáltató december 31-én mond fel. Melyik évi garantált bérminimummal kell számolni a felmondási idő alatt, illetve a végkielégítésnél? Olvasói kérdésre dr. Kéri Ádám ügyvéd válaszolt az ado.hu oldalán.

A kérdés részletesen így hangzik: munkáltató december végén (2021. 12. 31-én) írásban felmondana a munkavállalójának, és végkielégítést is állapít meg neki a jelenlegi jövedelme alapján. (Munkavállaló 18 éve dolgozik a cégnél folyamatosan.) A felmondásban még 30 nap felmondási idő is szerepel, mert a munkák addig még kitartanak – és ettől munkaadó nem tekint el, és munkavállaló sem kéri. Munkavállaló garantált bérminimumot kapja. A kérdésem, hogy a felmondási időre, azaz január hónapra kapott munkabér, illetve a végkielégítés mértéke változik-e amiatt, hogy a felmondási idő már 2021. január hónapban van, vagy mivel már idén decemberben megtörténik a felmondás írásban, így a béren az már nem változtat, hiába emelkedik a minimálbér összege január 1-jétől.


A kérdésre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) ad választ.

69. § (1) A felmondási idő harminc nap.

(2) A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött
a) három év után öt nappal,
b) öt év után tizenöt nappal,
c) nyolc év után húsz nappal,
d) tíz év után huszonöt nappal,
e) tizenöt év után harminc nappal,
f) tizennyolc év után negyven nappal,
g) húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik.

A felmondási idő tehát a munkavállaló esetében 30+40 nap.

§ (1) A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót – legalább a felmondási idő felére – a munkavégzés alól felmenteni. A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni.
(2) A munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően – legfeljebb két részletben – kell felmenteni.
(3) A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult.

A munkavállalót tehát 2022 januárjában a munkavégzés alóli felmentés időtartamára távolléti díj illeti meg.

Nézzük melyik időállapot szerint kell a felmentési időre eső távolléti díjat kifizetni!

148. § (1) A távolléti díjat
a) az esedékessége időpontjában érvényes alapbér (136. §), pótlékátalány (145. §),
b) az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra (irányadó időszak) kifizetett
ba) teljesítménybér (150. §),
bb) bérpótlék (151. §)
figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Az esedékesség időpontja
a) a távollét kezdő időpontja,
b) a végkielégítés tekintetében
ba) a munkáltatói felmondás közlésének az időpontja,
bb) a 77. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetén a munkaviszony megszűnésének időpontja, vagy
c) kártérítési felelősség megállapítása esetén a kár bekövetkezésének időpontja, ha a munkaviszony ezt megelőzően megszűnt, a munkaviszony megszűnésének időpontja.

Látható, hogy a távollét kezdő időpontja 2022, azaz a 2022-es emelt bér a távolléti díj alapja.

A végkielégítés vonatkozásában azonban, melyre szintén távolléti díj jár az Mt. 77. §-a alapján, a felmondás időpontjában érvényes bért kell alapul venni.

 

Forrás: ado.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!