Lehetőség van az alacsony összegű nyugellátások összegének kivételes méltányosságból történő emelésére, valamint a szükséges szolgálati idő meghatározott mértékű hiányának orvoslására is. Mind a kettő befolyásolhatja a nyugdíj összegét. Valamint lehetőség van egyszeri segély igénylésére is.

 A magyar nyugdíjrendszer viszonylag kevéssé rugalmas, így az öregségi nyugdíjellátás igénylésénél nincs lehetőség korengedmény figyelembe vételére (csak a nők 40-es kedvezmény jelent kivételt), valamint kevés mozgástér van az összeg befolyásolására. Viszont pár rendkívüli nyugdíjemelési lehetőség létezik, valamint igényelhető egyszeri támogatás is - derül ki az Adó.hu összefoglalójából.

Az öregségi nyugdíj jogosultág két feltétele a nyugdíjkorhatár betöltése, és a megfelelő mértékű szolgálati idő (a teljes nyugdíjhoz legalább húsz év, rész nyugdíjhoz legalább tizenöt év) megléte. A két követelmény közül csak a szolgálati idő rövidsége esetében van lehetőség kivételes méltányosság gyakorlására: a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meghatározott mértékű hiánya azonban különös méltánylást érdemlő körülmények esetén orvosolható. Ilyen körülmény lehet a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, ha:

1.    megváltozott munkaképességű özvegy,

2.    fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy,

3.    illetve, ha árva, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 90 000 forintot

A kivételes nyugellátás emelésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki hosszú szolgálati idővel rendelkezik (férfi harmincöt évnél, nő harminc évnél hosszabb szolgálati idővel), a 70 éven felüli személyeket, továbbá aki saját háztartásában vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevelt, és azt a személyt, aki még nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben. A nyugellátás ilyetén emelése három évente lehetséges, viszont nem engedélyezhető annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított három év még nem telt el.

A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább a nyugdíjminimum 10 százaléka, azaz 2021-ben 2 850 forint, legfeljebb a nyugdíj minimum 25 százaléka, azaz 7 125 forint.

Kérvényezhető egyszeri rendkívüli "nyugdíj" is, hivatalos nevén "a nyugdíjas személy részére adható egyszeri segély". Ez akkor igényelhet, ha az öregségi nyugdíjas olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

a 80 000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
a 90 000 forintot, ha egyedül él.
Egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető, összege legalább 15 000, 42 750 forint lehet 2021-ben.

A nyugellátás összegének kivételes méltányosságból történő megemelése, illetve az egyszeri segély iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani - ezek a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

Kivételes öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik az öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő legalább felével, míg kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás engedélyezhető, ha az elhunyt jogszerző a hozzátartozói nyugellátáshoz meghatározott szolgálati idő felével rendelkezik, és az özvegy, illetve az árva megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek.

 

Forrás: napi.hu