Év elején figyelmeztetést kapott a német autóipari Thyssenkrupp Kft. jászfényszarui telephelyének egyik dolgozója – aki az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezetének (ÉTMOSz) tisztségviselője -, mert a cég vezetése szerint a koronavírus tüneteit produkálva jelent meg munkahelyén.

A szakszervezet mai közleménye szerint a dolgozó tagadta a vádakat, hiszen a tünetek akkor jelentkeztek nála, mikor már több órája munkában volt. A belső szabályozásnak megfelelően ezt felettesének azonnal jelezte, elhagyta a munkahelyét és felkereste háziorvosát.

A cégvezetés azonban mégis eljárás alá vonta, valamint írásbeli figyelmeztetésben részesítette, kizárva ezzel a neki járó prémiumjuttatásból.

A munkavállaló az ÉTMOSz segítségével keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez, amire az eljárás időtartama alatt a Thyssenkrupp Kft. nem reagált. A szakszervezeti kiállás sikeres volt: a bíróság május 26-án hatályon kívül helyezte az írásbeli figyelmeztetést,

majd jogerős határozatban megállapította, hogy a szakszervezet tisztségviselője nem követett el szabálysértést, ezért a céget a figyelmeztetés visszavonására és a levont prémium visszafizetésére kötelezte

– olvasható az ÉTMOSz közleményében.

Forrás: Mérce

A Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. képviselőjének kérésére közöljük az alábbiakat a fentiek kiegészítéseként:

A thyssenkrupp bizalmi tisztviselője  2020. december 28-án a fokozott járványügyi helyzet idején, valamennyi a COVID-19 fertőzés jellegzetes tüneteit magán tapasztalva jelent meg a munkahelyen. A tünetek ellenére nem hagyta el haladéktalanul a munkahelyét és ezzel kollégáit is kitéve a fertőzés veszélynek növelte a koronavírus terjedésének kockázatát. A munkavállaló ezt egy 2021. január 6-án kelt, saját közösségi felületén megjelentetett posztban meg is erősítette: „Múlt héten rosszul lettem alacsony láz és végtag fájdalom, másnap hazajöttem a m.helyemről.” A thyssenkrupp, mint munkáltató elsődleges kötelezettsége a egészséges és biztonságos munkavégzés megszervezése, valamint a teljes munkavállalói állomány biztonságos foglakoztatása. A munkavállaló magatartásával a munkáltatónál érvényben lévő járványügyi és foglalkoztatási szabályzatot megszegte, továbbá valamennyi munkatárs egészségét és testi épségét veszélyeztette, amelyre figyelemmel  a thyssenkrupp élt a számára a Magyar Munka Törvénykönyvében biztosított jogával és írásbeli figyelmeztetésben részesítette a munkavállalót.

Vészhelyzeti időkben, valamint fokozott járványügyi helyzetben a thyssenkrupp nem kívánt érdemben perbe bocsátkozni annak kapcsán, hogy a figyelmeztetést sérelmezve a munkavállaló a Fővárosi Törvényszékhez fordult. Ennek a bírósági ügynek a kimenetele ugyanakkor pusztán azt eredményezte, hogy a Fővárosi Bíróság meghagyta, hogy a thyssenkrupp helyezze hatályon kívül az írásbeli figyelmeztetést. Valótlan tényállítás, ill. tényállásidegen nyilatkozat, miszerint a munkavállaló „pert nyert” volna, továbbá, hogy „a bíróság jogerős határozatban megállapította, hogy a szakszervezt tisztségviselője nem követett el szabálysértést, ezért a céget a figyelmeztetés visszavonására és a levont prémium visszafizetésére kötelezte”.

Az érintett munkavállaló fenti munkahelyen tanúsított magatartása folytán – a thyssenkrupp-nál érvényben lévő valamennyi szabályzatnak és előírásnak megfelelően – egyéb juttatásoktól esett el, amely minden munkavállalóra - írásbeli figyelmeztetés esetén - egyformán irányadó. Az egyenlő bánásmód törvényi alapelvének követése és megtartása alól az említett munkavállaló sem képezhetett kivételt.